You might want to visit our North American website:

GOLD RX

Centrala klimatyzacyjna z rotacyjnym wymiennikiem ciepła z podłączeniem kanałów z boku / z góry lub L i zintegrowanym układem sterowania.
  • Maks. przepływ powietrza 39 180 m³/h (Ecodesign)
  • Rotacyjny wymiennik ciepła
  • Chłodzenie/ogrzewanie dostępne jako akcesoria (nie zintegrowane)
  • Umieszczenie we wnętrzach / na zewnątrz
  • Przyłącza górne, boczne lub L
  • Z elementami sterującymi i HMI
  • Certyfikat Eurovent

Dzięki opatentowanej konstrukcji z turbulentnym przepływem powietrza w kanałach rotacyjny wymiennik RECOnomic osiąga wyjątkowo wysoką sprawność odzysku ciepła.

Rotacyjny wymiennik ciepła Swegon jest dostępny również w wersji epoksydowej i sorpcyjnej (RECOsorptic). Wersja sorpcyjna zwiększa wydajność energetyczną poprzez osuszanie produktu lub odzyskiwanie wilgoci w zależności od warunków i potrzeb.

Dzięki unikalnemu połączeniu sektora czyszczącego i funkcji Carry-Over Control minimalizuje się ryzyko wystąpienia nieszczelności pomiędzy powietrzem wywiewanym i nawiewanym, w związku z czym budynek jest zawsze wentylowany świeżym powietrzem.