You might want to visit our North American website:

GLOBAL PX LP

Centrala klimatyzacyjna z przeciwprądowym płytowym wymiennikiem ciepła oraz przyłączami kanału bocznymi, z elementami sterującymi.
  • Maks. przepływ powietrza 3500 m³/h (Ecodesign)
  • Płytowy wymiennik ciepła
  • Zintegrowane ogrzewanie dostępne jako akcesoria – elektryczne/woda (instalowane fabrycznie)
  • Izolowana obudowa do zewnętrznych grzejników/chłodnic jako akcesoria (woda/DX)
  • Umieszczenie we wnętrzach
  • Przyłącze boczne
  • Wersja prawostronna jest dostępna dla wielkości 8 i 10, aby dopasować się do różnych kierunków przepływu powietrza
  • Z elementami sterującymi i HMI
  • Certyfikat Eurovent

Niskoprofilowa centrala klimatyzacyjna zaprojektowana do instalacji we wnętrzach, przy suficie lub w sufitach podwieszanych. Dostępne dwa różne typy wentylatora (kompozyt lub aluminium).