You might want to visit our North American website:

Moduły chłodzące i chłodząco-grzewcze oraz aparaty indukcyjne

Systemy wykorzystujące zjawisko indukcji w celu wymuszenia obiegu powietrza, eliminujące konieczność stosowania wentylatorów, co powoduje, że urządzenia są wyjątkowo ciche, bezawaryjne, długowieczne, z minimalną ilością czynności serwisowych. Moduły projektuje się do pracy na podwyższone parametry wody chłodniczej w celu uniknięcia powstawania skroplin, będących wynikiem kondensacji. Dzięki temu zostaje obniżony koszt instalacji o układ skroplinowy, przy równoczesnym zwiększeniu higieniczności systemu.

Room Unit Design

Internetowy program doboru produktów pomieszczeniowych 

 

Zobacz szczegółowe informacje

SWEFLOW - Prosta aplikacja

Aby jak najlepiej wykorzystać produkty Swegon, należy odpowiednio skonfigurować instalację. Aplikacja Sweflow umożliwia regulację nawiewników, wywiewników oraz modułów sufitowych, jak i klimakonwektorów indukcyjnych. Za pomocą tej aplikacji można wyszukać właściwy współczynnik K w bazie danych produktów Swegon albo wprowadzić współczynnik K bezpośrednio do kalkulatora i obliczyć ciśnienie przekazywania do eksploatacji albo przepływ powietrza.

Czytaj więcej

Klimakonwektory indukcyjne

Istnieje wiele powodów, dla których należy wybrać wodę jako czynnik chłodniczy lub grzewczy w systemie klimatyzacyjnym. Woda może przenosić około 3500 razy więcej energii niż ta sama objętość powietrza, zapewniając w ten sposób bardziej wydajny system, który oszczędza cenną przestrzeń. 

Dobry klimat wewnątrz pomieszczeń – oprócz dopływu świeżego powietrza – wymaga również odpowiedniej temperatury, niskiego poziomu hałasu i niskiej prędkości powietrza w strefie przebywania użytkowników pomieszczenia. Łatwo jest spełnić te wymagania dzięki naszym modułom sufitowym oraz klimakonwektorom indukcyjnym.

 

- Właściwości wody jako nośnika energii dają możliwość efektywnego ogrzewania lub chłodzenia każdego pomieszczenia w zależności od potrzeb.
- Cisza i komfortowy klimat wewnątrz pomieszczeń dzięki rezygnacji z wentylatorów
- Dzięki efektywnej mieszaninie powietrza w pomieszczeniu klimakonwektory indukcyjne mogą zapewnić wysoką wydajność chłodzenia bez ryzyka powstawania przeciągów.

 

Klimakonwektory indukcyjne są łatwe w utrzymaniu, a także wykazują zdolność adaptacji, która zapewnia, że produkty te zaspokoją obecne i przyszłe potrzeby.

FRB