You might want to visit our North American website:

DATATECH BTD Sky R7

Kondensorer som specifikt konstruerats för IT-applikationer: ökad kännbar effekt, effektivitet, driftsäkerhet, tillgänglighet och redundans.

De ger även maximal flexibilitet ifråga om riktningen av luftutsläpp och intag
för att på bästa sätt anpassa till installationsplatsernas olika layouter.
Kan även uppfylla tekniska tillämpningar som kräver en kontinuerlig och konstant luftkonditionering av
precision (punktlig kontroll av temperatur och fuktighet).

Konfigurationer

DX: Konditioneringsenhet med direkt expansion för koppling med externt enhetsaggregat.

Utmärkande egenskaper

  • Långvarig driftsäkerhet
  • Stor konfigurerbarhet
  • Full åtkomst
  • Total uppkopplingsmöjlighet
  • Flexibilitet under installationen
  • Köldmedium R32 - GWP=677