You might want to visit our North American website:

Jak podłączyć sygnał/funkcję kontrolną i gdzie znaleźć współczynnik K dla każdego rozmiaru?

Wszystkie informacje można znaleźć w instrukcji React.