You might want to visit our North American website:

Miten kytken ohjaussignaalin/toiminnon ja mistä löydät k-kertoimen kullekin koolle?

Kaikki tällaiset tiedot löytyvät i React-käsikirjasta.