You might want to visit our North American website:

Nowa wersja RUD jest już dostępna!

Nowa wersja RUD jest już dostępna!

Zaktualizowana wersja zawiera ulepszenia programu i nowe funkcje, takie jak:

  • Eksport plików rfa dla programu Revit
  • Nowy sposób obliczania i wyświetlania poziomu dźwięku w pomieszczeniach
  • Symbole w wyszukiwaniu produktów dla lepszej widoczności