You might want to visit our North American website:

Wielkopolskie Centrum Pediatrii, Poznań

Wielkopolskie Centrum Pediatrii zlokalizowane jest w Poznaniu przy ul. Wrzoska 1. Budowa rozpoczęła się w październiku 2018 roku, a na początku kwietnia 2022 roku przyjęto pierwszych pacjentów.

Jest to największa, budowana od podstaw placówka, która obejmuje 30 000 m2, siedem kondygnacji, dwa tysiące pomieszczeń, 354 łóżka w jednoosobowych pokojach oraz rozkładane fotele dla rodziców/opiekunów, którzy chcą być przy dziecku 24 godziny na dobę – czyli zgodnie z wcześniejszymi założeniami w szpitalu pacjenci będą leczeni w pojedynczych salach, w których będzie łazienka i miejsce dla rodzica.

Do ich dyspozycji pozostają ponadto: sala relaksu, sześć pokoi hotelowych, kilkanaście pokoi do rozmów z lekarzami.

Szpital został zaprojektowany z podziałem na dwie części: jedna z nich to oddziały łóżkowe, a druga to zespół oddziałów diagnostyczno-ratunkowo-zabiegowych.
Oba połączone są w części centralnej wspólną przestrzenią komunikacyjną, z główną klatką schodową i windami.

Projekt ten to jedna z najważniejszych inwestycji samorządu województwa wielkopolskiego, której celem jest poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno tej w zakresie podstawowym jak i specjalistycznym.

Do nowej placówki będą przeniesione wszystkie oddziały szpitalne i poradnie ze starych budynków, które mieszczą się przy ulicach Krysiewicza i Nowowiejskiego.

W skład Wielkopolskiego Centrum Pediatrii wchodzą:

  • Izba Przyjęć I
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Oddział Dzieci Starszych
  • Oddział Wewnętrzny (Hematologiczny)
  • Oddział Chirurgiczny i Leczenia Oparzeń
  • Oddział Laryngologiczny
  • Oddział Ortopedyczny i Traumatologii Narządu Ruchu
  • Oddział Dzieci Młodszych
  • Oddział Obserwacyjno - Zakaźny
  • Blok Operacyjny

Obiekt ten wyposażony został w pocztę pneumatyczną (system przesyłania listów, dokumentów i różnych przedmiotów w tubach w czasie od 20 do 80 sekund, za pomocą rur poprzez wykorzystanie sprężonego powietrza), która w tym przypadku umożliwia szybki transport materiałów medycznych, dokumentów, wyników badań, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Jest to niezwykle ważne, biorąc pod uwagę przestrzeń, jaka jest do pokonania pomiędzy poszczególnymi oddziałami. Szpital posiada również zautomatyzowaną aptekę – system UNITDOS (apteka–robot, który automatycznie będzie rozdzielał leki dla pacjentów).

Wielkopolskie Centrum Pediatrii to przede wszystkim poprawa komfortu pobytu pacjentów (zarówno tych najmłodszych jak i starszych do 18 roku życia) na oddziałach, w przychodniach specjalistycznych, ale również poprawa warunków pracy personelu.

WCP to jeden z najnowocześniejszych i największych szpitali pediatrycznych w Polsce. Nowoczesny z absolutnie całą infrastrukturą diagnostyczno-terapeutyczną niezbędną do zaopatrzenia pacjentów we wszystko, co jest im potrzebne w procesie leczenia.

Zainstalowane urządzenia: