You might want to visit our North American website:

Politechnika Warszawska

Za oficjalną datę powstania Politechniki Warszawskiej przyjmuje się rok 1915 (założona z inicjatywy i w wyniku wieloletnich zabiegów Towarzystwa Naukowego Warszawskiego).

Jednak już od 1898 w Warszawie istniał Instytut Politechniczny z wykładowym językiem rosyjskim. Dopiero wybuch I wojny światowej przyniósł ze sobą możliwość realizacji postulatu nauczania w ojczystym języku. Po zajęciu Warszawy przez Niemców uzyskano zgodę na inaugurację działalności polskiej Politechniki, co nastąpiło w listopadzie 1915 roku. Wówczas studia prowadzone były na czterech wydziałach: Architektury, Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Chemicznym oraz Inżynierii Budowlanej i Rolnej. Pierwszym rektorem był profesor Zygmunt Straszewicz.

Główny kompleks Politechniki położony jest w centrum Warszawy, między aleją Niepodległości, aleją Armii Ludowej oraz ulicami Polną, Noakowskiego i Koszykową. Kluczowe miejsce przy placu Politechniki zajmuje Gmach Główny, w którym mieszczą się wydziały Administracji i Nauk Społecznych, Elektryczny oraz Geodezji i Kartografii.

Politechnika Warszawska jest jedną z największych uczelni w kraju. Kształcenie odbywa się na 18 wydziałach, a także w filii w Płocku. Stołeczna uczelnia wyróżnia się nie tylko licznymi kierunkami oraz możliwościami zdobywania wykształcenia ale również misją, której istotnym elementem jest patriotyczne wychowanie i szerzenie etosu społeczności akademickiej.

Kształtuje ona umysły, charaktery studentów oraz właściwe inżynierom postawy twórcze. Ponadto wyróżnia się szerokim zakresem tematyki studiów, wysoce wykwalifikowaną kadrą nauczającą, bogatym wyposażeniem laboratoryjnym i zapleczem biblioteczno-informacyjnym. To właśnie tutaj powstaje największa liczba liczących się w kraju i za granicą opracowań naukowych.

O randze Politechniki Warszawskiej świadczą liczne umowy o współpracy z innymi uczelniami, wymiany kadry i studentów oraz wspólne programy badawcze.

Na wyjątkowość uczelni składa się szeroki wachlarz kierunków kształcenia, specjalności i specjalizacji dyplomowych. Czynnikiem umożliwiającym realizację tak szerokiej oferty są zarówno warunki lokalowe jak i sprzętowe, które posiada uczelnia. Rozbudowany system biblioteczny i skomputeryzowany system informacyjny ułatwiają studiowanie oraz pracę naukową.

Politechnika Warszawska zapewnia również swoim studentom bogatą ofertę kulturalno-rozrywkową oraz łatwy dostęp do instytucji kulturalnych stolicy co ułatwia zaspokojenie wszechstronnych zainteresowań młodzieży.

Zainstalowane urządzenia: