You might want to visit our North American website:

Europejskie Centrum Zdrowia w Otwocku

Europejskie Centrum Zdrowia w Otwocku im. Fryderyka Chopina to prywatny szpital utworzony w 2004 r.

Mieści się przy ul. Borowej 14/18 w Otwocku, w malowniczej okolicy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i rezerwatu przyrody „Na Torfach”. Oprócz usług komercyjnych szpital oferuje również świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

ECZ jest placówką o profilu kardioonkologicznym, skupiającą specjalistów z zakresu onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej oraz kardiologii.

Ośrodek realizuje opiekę medyczną w formie ambulatoryjnej i szpitalnej. Pacjenci mają dostęp do kompleksowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu medycznego, unikalnego na skalę Europy środkowo-wschodniej, m.in. 3-teslowego rezonansu magnetycznego.

Dodatkowo pacjenci mają możliwość skorzystania z innowacyjnych terapii onkologicznych w ramach badań klinicznych, które prowadzone są przez ECZ.

Placówka zlokalizowana jest na terenie dawnego sanatorium, zbudowanego w 1935 r. Projekt wykonał znany ówczesny architekt Edgar Norweth, na wzór fińskiego sanatorium w Paimio, które do dzisiaj jest uznawane za arcydzieło architektury modernistycznej.

Obecnie cały kompleks szpitalny znajduje się pod opieką kuratora zabytków.

Zainstalowane urządzenia: