You might want to visit our North American website:

Zoptymalizowany system chłodzenia przyniósł duże oszczędności

Koszary marynarki wojennej w Devonport, Anglia

Koszary marynarki wojennej w Devonport, koło Plymouth, na południu Anglii to największa i najstarsza baza marynarki wojennej w Europie. Niedawno wybudowano w nich nową elektrociepłownię opalaną odpadami, która ma wytwarzać elektryczność i parę. Miejscowe odpady są spalane w temperaturze 420°C, dając 800 000 ton pary i 190 000 MWh.

Ograniczona przestrzeń wymaga unikalnych rozwiązań

Aby zapewnić odpowiednie chłodzenie w pomieszczeniach z urządzeniami elektronicznymi i komputerami, konieczna była zmiana starego systemu, tak by spełniał wymagania projektowe. Zakład CHP musiał dostosować się do rygorystycznych norm energooszczędności. Najwydajniejszą opcją wydawało się chłodzenie swobodne i bezpośrednie rozprężanie (DX), ale ze względu na ograniczone miejsce w zakładzie i bardzo rygorystyczne normy hałasu, trzeba było stworzyć unikalne rozwiązanie.

Centrale wentylacyjne Swegon z agregatami chłodzącymi BlueBox

Uprzednio stosowane rozwiązanie opierało się na swobodnym chłodzeniu za pomocą urządzeń chłodniczych Uniflair i modułów klimatyzacyjnych do pracowni komputerowych (CRAC). Wykonawca i jego konsultanci skontaktowali się ze spółką BlueBox wchodzącą w skład Swegon, aby opracować rozwiązanie, które poprawiłoby wydajność i konstrukcję systemu. Ponieważ w budynkach należących do zakładu CHP mieściły się także biura, bardzo przydatna okazała się możliwość skorzystania z pełnego asortymentu produktów wentylacyjnych oferowanych przez Swegon.

Chłodzenie DX równie dobre, co swobodne

Na podstawie miejscowych danych meteorologicznych powstał raport dotyczący oszczędności energii. Wynika z niego, że dla energooszczędności nieruchomości równie ważne, co chłodzenie swobodne jest chłodzenie DX.

Doskonały rezultat w bazie marynarki wojennej

Przebudowa w Davenport zakończyła się sukcesem, szczególnie jeśli chodzi o spektakularne obniżenie zużycia energii. Okres swobodnego chłodzenia można było wydłużyć – TFT 8,5°C – osiągając znaczną oszczędność energii. Rocznie dzięki trybom działania FC i DX udało się zaoszczędzić 48 000 kWh +
24 000 kWh, a dzięki wentylatorom EC modułów CRAC 78 600 kWh, co daje łączną oszczędność co najmniej 150 600 kWh.

Doskonała wydajność

Zainstalowano dwa agregaty chłodnicze Tetris/FC/Basic/LNST1PS-27.4. Te kompaktowe agregaty swobodnego chłodzenia zajmują niewiele miejsca, a dzięki czterem agregatom sprężarkowym zapewniają niezawodną kontrolę wydajności w warunkach niskiego obciążenia. W modułach CRAC zainstalowano sterownik sekwencyjny BOSS/Runner2 zoptymalizowany do sterowania swobodnym chłodzeniem oraz wentylatory EC. Wentylatory EC (komutacji elektronicznej) są o wiele trwalsze niż tradycyjne AC, bardziej energooszczędne i cichsze. Dlatego w tego typu instalacji były oczywistym wyborem.

Przeprojektowano także dystrybucję powietrza między pomieszczeniem danym i elektrycznym, aby zapewnić optymalne działanie. Ponadto zainstalowano 18 modułów Datatech, 8 AHU Swegon GOLD oraz pompę ciepła Celest DK/RF.