You might want to visit our North American website:

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego, Warszawa

Dziecięcy Szpital Kliniczny, wraz z przynależną Przychodnią Specjalistyczną dla Dzieci, zajmuje się leczeniem pediatrycznym. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Żwirki i Wigury 63a w Warszawie.

Szpital wchodzi w skład Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. UCK WUM jest podmiotem leczniczym, którego działalność koncentruje się na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia. Jako jednostka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną, a także prace związane z rozwijaniem nowych technologii medycznych oraz innowacyjnych metod leczenia.

Dziecięcy Szpital Kliniczny mieści się w nowo powstałym kompleksie, który tworzą 3 połączone ze sobą 7-kondygnacyjne budynki. Inwestycja została oddana do użytku w 2015 r., a na jej dachu mieści się dodatkowo lądowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Bezpośrednio pod lądowiskiem znajdują się bloki operacyjne.

Obiekt zapewnia ponad 500 łóżek dla małych pacjentów, a także nowoczesne sale operacyjne i zabiegowe, wyposażone w najnowszą aparaturę. Nowoczesna infrastruktura budynku wpływa na znaczące podwyższenie standardu leczenia.

W szpitalu znajdują się również sale zabaw dla dzieci oraz pokoje socjalne do dyspozycji ich opiekunów. Wszystko to sprawia, że obiekt zapewnia nie tylko profesjonalną opiekę medyczną, ale również bardzo komfortowe warunki pobytu.

Ponadto dostępność w jednym miejscu kilkunastu różnych klinik specjalistycznych dla dzieci (m.in. Klinika Chirurgii Dziecięcej, Kardiologii, Onkologii, Neonatologii, Położnictwa, Psychiatrii) umożliwia pacjentom szeroki dostęp do lekarzy z różnych dziedzin medycyny pediatrycznej, a tym samym – kompleksowe leczenie.

Firma Swegon dostarczyła do budynku szpitala m.in. moduły sufitowe Pacific i Parasol.

Dostawa tych modułów została poprzedzona wykonaniem testów typu „Mock-up” w laboratorium Swegon, w miejscowości Arvika w Szwecji, weryfikujących warunki komfortu cieplnego w pomieszczeniu sali chorych.

Przeprowadzone badania uwzględniały wymiary pomieszczenia oraz jego wyposażenie, a także symulowały maksymalne zyski ciepła dla okresu letniego oraz straty ciepła dla okresu zimowego. Wyniki badań obejmowały rozkład prędkości strumienia powietrza, jego turbulencje oraz rozkład temperatur dla strefy przebywania ludzi. Badanie to potwierdziło spełnienie najbardziej rygorystycznych parametrów komfortu cieplnego dla ‘małych’ pacjentów szpitala.

Zainstalowane urządzenia: