You might want to visit our North American website:

Zakłady mleczarskie Tomlinson’s Dairies, Walia, Wielka Brytania

W 1978 roku kiedy bracia Philip i John Tomlinson przejęli działalność rolniczą od swoich rodziców, kupili farmę Pen y Palmant we wsi Minera, w pobliżu Wrexham w północno-wschodniej Walii.

Szybko zorientowali się, że w regionie istnieje zapotrzebowanie na lokalnie produkowane mleko butelkowane. W związku z tym w 1983 r. wybudowali Mleczarnię Tomlinson's obok farmy i rozpoczęli dostawy do miejscowych mieszkańców.

Rozwój przedsiębiorstwa

Wraz ze wzrostem popytu, systematycznie ale powoli rozwijała się ich działalność i zaczęli dostarczać mleko w całej Walii, na środkowym wybrzeżu Anglii i północno-zachodniej Anglii. Mleczarnia produkowała około 25 milionów litrów świeżego mleka rocznie. Jednak rosnące zapotrzebowanie na produkty mleczarskie spowodowało, że konieczne było zwiększenie jej możliwości produkcyjnych. W rezultacie doprowadziło to to tego, że w 2012 r. wybudowano po drugiej stronie farmy nowy zakład produkcyjny. Jest on wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt i jest w stanie wyprodukować ponad 100 milionów litrów mleka rocznie.

Na starym zakładzie problem stanowiły głośne urządzenia chłodnicze

Przetwórstwo mleka na dużo skalę wiąże się z koniecznością zastosowania urządzeń chłodniczych o dużej mocy. Niestety może to nieść negatywne skutki dla otoczenia takie jak hałas.

„Byliśmy pod presją obniżenia poziomu hałasu z zakładu produkcyjnego i był to cel, który po prostu musieliśmy osiągnąć”, wyjaśnia S. Landen, inżynier mleczarni.

Sprostanie wymogom, dzięki zastosowaniu nowych agregatów

Rozwiązanie problemu przyniosła firma BlueBox należąca do koncernu Swegon, specjalizującej się w systemach chłodzenia. Która zaproponowała wymianę głośnych urządzeń na agregaty chłodnicze spełniające wymogi lokalnych władz pod względem emisji hałasu z zachowaniem wymaganej mocy chłodniczej dla zapewnienia przyszłych wymagań.

Technologia energooszczędna

Zastosowano nowe agregaty chłodnicze BlueBox/Swegon powietrze/woda w wykonaniu super cichym ze sprężarkami śrubowymi oraz parownikami płaszczowo-rurowymi z odzyskiem ciepła przegrzania (agregat Kappa V EVO klasy A/DS/SLN 54,2). Zastosowane agregaty są dodatkowo wyposażone w wymienniki do odzysku ciepła przegrzania.

Około 20% ciepła oddawanego w skraplaczu zostało wykorzystane do podgrzewania wody technologicznej. Na chwilę obecną mleczarnia posiada agregaty o mocy chłodniczej 465kW przy temperaturze medium roboczego -2 którego poziom hałasu wynosi 87dB i współczynnik sprawności energetycznej powyżej 3,26. Zastosowane agregaty były w wykonaniu SLN (Super Low Noise), spełniały one wymagania dotyczące niskiego poziomu hałasu.

KAPPA V EVO

Zainstalowane urządzenia