You might want to visit our North American website:

Historyczne osiągnięcie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Budynek Entopia

Entopia Building, centrala telefoniczna z lat 30-tych XX wieku w centrum Cambridge, żyje historią. Dziś można niemal usłyszeć trzask przewodów wkładanych do centralek i powtarzające się prośby operatorów „Proszę podać numer”. Obecnie budynek jest przekształcany w Cambridge Institute for Sustainability Leadership (Instytut Przywództwa Zrównoważonego Rozwoju w Cambridge).

Czy wiedzieli Państwo, że branża budowlana jest przyczyną ponad jednej trzeciej emisji w UE, a około 75% istniejących budynków to budynki o niskiej efektywności energetycznej?

Oczekuje się, że w 2050 roku 85-95% z tych budynków będzie nadal istnieć. Oznacza to, że nie wystarczy zapewnić energooszczędność nowych budynków, ale w celu osiągnięcia ambitnych celów energetycznych i klimatycznych w UE konieczne są również szeroko zakrojone działania renowacyjne.

BLOG NASZEGO EKSPERTA DOTYCZĄCY FALI RENOWACJI

Wizjonerska siedziba przy 1 Regent Street, Cambridge

Dawny budynek centrali telefonicznej z lat 30-tych XX wieku w Cambridge wyznaczył nowy międzynarodowy standard w zakresie modernizacji biur o bardzo niskiej emisji dwutlenku węgla, dzięki systemowi wentylacji, ogrzewania i chłodzenia dostarczonemu przez firmę Swegon.

Budynek Entopia przy 1 Regent Street w Cambridge, to wizjonerska nowa siedziba Cambridge Institute for Sustainable Leadership (Instytut Przywództwa Zrównoważonego Rozwoju w Cambridge - CISL), zaprojektowana tak, aby spełniała standardy budynku pasywnego do renowacji (EnerPHit), a także standardy WELL Gold i BREEAM Outstanding. Dzięki temu budynek Entopia ma być globalnym przykładem zrównoważonej modernizacji biur.

Dowiedz się więcej o standardzie budynku pasywnego (EN)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT CERTYFIKATÓW BUDOWLANYCH W SWEGON (EN)

Wyzwania w projektach modernizacji

Zazwyczaj w starszych budynkach, które mają być poddane renowacji, istnieje jakieś rozwiązanie w zakresie wentylacji, ogrzewania i/lub chłodzenia komfortu. Mogą one jednak być niezbyt aktualne i dlatego można wskazać szereg obaw:

  • Co z jakością powietrza?
  • Co z ogrzewaniem zimą?
  • Co z automatyką i optymalizacją?
  • i co z efektywnością energetyczną?

Budynek Entopia nie był wyjątkiem, ale jego wizja wykraczała poza zwykły projekt renowacji. Wyraźnie zaznaczono, że celem jest ustanowienie nowych standardów w zakresie niskiego zużycia energii, emisji dwutlenku węgla i wpływu na zasoby naturalne, a jednocześnie zaoferowanie użytkownikom wyjątkowych wrażeń i skupienie się na ich dobrostanie.

Przeczytaj więcej w naszym przewodniku renowacji biur (EN)

Przewidywane wyniki

Pionierska modernizacja budynku Entopia przynosi zdumiewające rezultaty - 80% oszczędności w zakresie emisji dwutlenku węgla w całym okresie eksploatacji w porównaniu ze standardowymi projektami renowacyjnymi, 75% niższe zapotrzebowanie na ogrzewanie niż w przypadku przeciętnych budynków biurowych oraz szczelność pięciokrotnie wyższa niż wymagana przez obecne przepisy budowlane.

Każda decyzja dotycząca przekształcenia budynku została podjęta w celu osiągnięcia maksymalnego poziomu zrównoważonego rozwoju i jest zgodna z zasadami gospodarki obiegowej, łącznie z użyciem farby z recyklingu oraz używanych mebli i żarówek.

Atrakcyjność systemu Swegon polegała na tym, że można było dostarczyć kompletny pakiet... który łączy się również z systemem BMS.
Pria Lad, starszy inżynier i specjalista ds. projektowania cyfrowego w firmie Max Fordham

System zapewniający energooszczędny i komfortowy klimat w pomieszczeniach

Swegon WISE, to kompletny system klimatu wewnętrznego sterowanego przez zapotrzebowanie (DCV). Jest to zaawansowany system, który zapewnia, że pomieszczenie lub budynek jest wentylowany, ogrzewany i chłodzony w takim stopniu, w jakim jest to potrzebne. Nie za dużo, ponieważ jest to nieefektywne energetycznie i nie za mało, co wpływa na komfort, zdrowie i produktywność osób spędzających czas w pomieszczeniach.

System ma przyjazną dla użytkownika konstrukcję i został opracowany w celu komunikowania się z całym systemem HVAC, aby przechwytywać dane z każdego komponentu. Wszystkie zarejestrowane informacje są widoczne dla osób zarządzających budynkiem na interfejsie SuperWISE lub mogą być pobrane. W ten sposób rozwiązanie HVAC jest łatwo dostępne dla potrzeb późniejszej eksploatacji, uruchomienia, obsługi i konserwacji.

W przypadku budynku Entopia istotna była możliwość integracji Swegon WISE z systemem BMS budynku.

Sterownik SuperWISE II BACnet IP przesyła dane całego systemu DCV do BMS za pomocą jednego połączenia, co pozwala na ich wykorzystanie w sposób opisany powyżej.

 

Jednostka HVAC z odzyskiem ciepła

Budynek Entopia został wyposażony w naszą centralę wentylacyjną Swegon GOLD RX/HC ze zintegrowaną odwracalną pompą ciepła i sterownikiem SuperWISE II. Takie połączenie tworzy kompletny system wentylacji do zarządzania klimatem wewnętrznym sterowanym przez zapotrzebowanie (DCV).

Centrala GOLD uzyskała certyfikat potwierdzający jej zdolność do spełnienia rygorystycznych wymagań EnerPHit, standardu domu pasywnego przeznaczonego do modernizacji. Jedną z przyczyn uzyskania certyfikatu przez centralę jest korzyść z zastosowania obrotowego wymiennika ciepła, który umożliwia odzyskanie do 85% ciepła. Energia zaoszczędzona dzięki temu, że powietrze wywiewane ogrzewa liczne kanały koła obrotowego i przekazuje energię do chłodniejszego powietrza nawiewanego, jest zgodna z charakterystyką konstrukcji i funkcjonowania standardu Passive House (Dom Pasywny).

Przeczytaj więcej na temat odzysku ciepła

Zainstalowane urządzenia: