You might want to visit our North American website:

SILVER M

Centrale modułowe dostosowane do wymagań klienta.
  • 33 standardowe wielkości central o zakresie przepływu powietrza do 315 000 m3/h
  • Możliwość indywidualnej konfiguracji central w zakresie wymiarów niestandardowych
  • Możliwość wyboru wielu indywidualnych rozwiązań w zakresie materiałów konstrukcyjnych
  • Unikalne rozwiązania konstrukcyjne obudowy central zapewniające najwyższe parametry mechaniczne i termiczne
  • Rozwiązania zapewniające wysoka higienę wykonania
  • Centrale przystosowane zarówno do pracy wewnątrz jak i na zewnątrz budynków
  • Centrale w wykonaniach specjalnych np. w wykonaniu higienicznym lub z elementami wykonania przeciwwybuchowego

Indywidualnie dostosowana modułowa centrala klimatyzacyjna z doskonałą elastycznością i dużym wyborem komponentów, materiałów i akcesoriów. Doskonała jakość i przystosowanie do szerokiego zakresu zastosowań.