You might want to visit our North American website:

AKUSTIK


AKUSTIK to tłumik elastyczny, który ma również zastosowanie jako tłumik głośności. Wykonany jest wewnątrz z profilowanej blachy aluminiowej o grubości 0,12 mm, izolacji tłumiącej o grubości 30 mm, a na zewnątrz z podwójnej, trudno zapalnej powłoki z folii polietylenowej o grubości 0,10 mm. Króćce podłączeniowe tłumika elastycznego wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości 0,5-0,6 mm. Maksymalna dopuszczalna temperatura przepływającego powietrza to +60°C. Opór powietrza tłumika jest równy podwójnej wartości oporu powietrza odpowiedniego dla kanału spiro.

AKUSTIK ma szerokie zastosowanie m.in. w ciasnych pomieszczeniach i przestrzeniach podsufitowych, gdzie zastosowanie normalnych tłumików jest niemożliwe oraz jako elastyczne połączenie instalacji z nawiewnikiem, skrzynkami rozprężno-regulacyjnymi lub regulacyjno-pomiarowymi. Tłumiki elastyczne AKUSTIK nadają się do instalacji na poddaszach budynków np. hoteli, pensjonatów, restauracji, jak i domów jednorodzinnych. Tłumiki elastyczne można zastosować w miejscach, w których ze względów architektonicznych następują przewężenia powodujące odkształcenia od okrągłości kanału.