You might want to visit our North American website:

Od rewolucji do ewolucji.

Centrala GOLD pojawiła się na rynku ponad 25 lat temu. Wówczas była to nowatorska koncepcja. Do dziś powstała cała seria central klimatyzacyjno-wentylacyjnych. Rozwój jest wpisany w historię central GOLD i dziś wykonujemy kolejny krok do przodu. 

Centrale GOLD podłączane od góry to idealne rozwiązanie w przypadku, gdy w pomieszczeniach nie ma za wiele miejsca. To oczywiste. Ale dotychczas dostępne na rynku centrale podłączane do góry nie były w stanie zapewnić przepływu powietrza, który zaspokajałby potrzeby dużych budynków. Podkreślmy – dotychczas. 

Co jakiś czas pojawią się projekty, w których centrale podłączane od góry albo z boku nie będą z różnych względów spełniać wymagań. Ten problem też rozwiązaliśmy.

Świętujemy ćwierć wieku ewolucji, przedstawiając nową koncepcję GOLD Top i GOLD L!

GOLD Top

W przypadku budynków małych kubatur moduł podłączany od góry jest wygodnym rozwiązaniem. Niemniej jednak ze względu na to, że wielkość przepływu powietrza nie była wystarczająca do dużych wnętrz, zwykle centralę tę instalowano jako dodatkową. Ale to już przeszłość.

W nowych typoszeregach central GOLD wielkość przepływu powietrza jest o ponad 50% większa w przypadku modułów podłączanych od góry z rotacyjnym wymiennikiem ciepła (GOLD RX Top) oraz modułów podłączanych od góry z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła (GOLD PX Top). Centrale te oferują przeszło dwukrotnie większy przepływ niż inne dostępne na rynku, podobne rozwiązania.

Dzięki temu obecnie możliwe jest wykonanie kompaktowych instalacji przeznaczonych do większych nieruchomości.

Nowy GOLD Top

Musisz zakceptować pliki cookie, aby kontynuować przeglądanie treści Swegon.

Centrale GOLD L

Dotychczas mniejsze centrale wystarczały, aby zapewnić oczekiwaną wydajność energetyczną, a wokół było sporo miejsca na boczne podłączenia kanałów. Jednak do spełnienia aktualnych parametrów energooszczędności oraz dyrektywy w sprawie ekoprojektu (ErP) potrzebne były większe fizycznie centrale. Koncepcja central GOLD typu L umożliwia zastosowanie takiego rozwiązania w istniejących maszynowniach.

Kluczem jest modułowa budowa central GOLD, która umożliwia podłączanie kanałów w poziomie i w pionie. Pozwala to oszczędzić miejsce w pomieszczeniach. Koncepcja central GOLD typu L to odpowiednie rozwiązanie w przypadkach, gdy nawiew powietrza zewnętrznego znajduje się z boku, ale powietrze wywiewane ma być skierowane ku górze, aby ograniczyć ryzyko zaciągania wywiewnego powietrza i przenoszenia nieprzyjemnych zapachów. W tym momencie można wybierać także pomiędzy rotacyjnym a przeciwprądowym wymiennikiem ciepła w centrali GOLD.

Centrala GOLD L

Musisz zakceptować pliki cookie, aby kontynuować przeglądanie treści Swegon.