You might want to visit our North American website:

WISE IORE

Input Output Radio Extender
  • WISE IORE er en enhet som kan styre produkter innen Swegons inneklimasystem WISE som ikke har egen radiokommunikasjon
  • WISE IORE brukes til å lese av kondensgiver og til å styre motor og tredjepartsprodukter
  • Vannbårne klimaprodukter integreres enkelt i WISE-systemet ved hjelp av fabrikkmontert WISE IORE

Filtrer
Omfattende og detaljert produktinformasjon for det beste utvalget og integrasjon i prosjektdesign
Installasjon, drift og vedlikehold samt sikkerhetsinformasjon.
Våre produkter og tjenester presentert i et lett tilgjengelig format
Erklæringer og sertifikater mv
Koblingsskjemaer og hydrauliske skjemaer mv
Dokument Artikkel Dokumenttype Dato Last ned
Input Output Radio Extender (WISE gen.2) (pdf 507.43kB) WISE IOREa Teknisk katalog 03.02.2023
Input Output Radio Extender (WISE gen.2) (pdf 817.53kB) WISE IOREa FDV-manual 03.02.2023
Pocket guide (WISE gen.2) (pdf 4.12MB) Radio Pocket Guide Brosjyre 23.05.2022