You might want to visit our North American website:

LUNA RE MB

Digital romregulator for luft- og vannbårent klimasystem
  • Allsidig romregulator for temperaturregulering av luft, varme og kjøling
  • Innebygd temperatursensor samt mulighet for å koble til ekstern temperatursensor
  • Innebygd kommunikasjonsport for tilkobling til en kommunikasjonsbuss (Modbus RTU over RS485), for avlesning av verdier fra en PC
  • Innganger for kondenssensor alt. tilstedeværelsessensor
  • Fire utganger for styring av varme- eller kjøleaktuatorer
  • Tre forskjellige driftsmodus (dag, natt og økonomi)
  • Enkelt å endre innstillinger ved behov, om nødvendig ved bruk av LUNAd T-CU