You might want to visit our North American website:

LUNA RC

Digital romregulator for luft- og vannbårne klimasystemer
 • Allsidig romregulator for temperaturstyring av luft, varme og kjøling
 • Fås i to varianter:
  • LUNA RC i standardutførelse
  • LUNA RC CO2 med innebygd CO2-sensor
 • Innebygd temperatursensor samt mulighet for å koble til ekstern temperatursensor
 • Innebygd kommunikasjonsport for tilkobling til en kommunikasjonsbuss (Modbus RTU over RS485), for avlesing av verdier fra datamaskin
 • Innganger for kondenssensor alt. tilstedeværelsessensor
 • Fire utganger for å styre varme- og kjøleaktuator
 • Tre forskjellige driftsmoduser (dag, natt og økonomi)