You might want to visit our North American website:

Nawilżacz DL

Hybrydowe nawilżacze wodne

Najważniejszymi i unikalnymi cechami nawilżacza DL są:

  • Niskie koszty eksploatacyjne. Dzięki zastosowaniu dysz niskociśnieniowych zapotrzebowanie na energię elektryczną nie przekracza 350W. Wykorzystanie energii cieplnej powietrza do odparowania wody redukuje koszty ekspoloatacyjne nawet trzykrotnie w porównaniu do nawilżaczy elektrycznych.
  • Bardzo małe straty wody. Dzięki zastosowaniu podwójnej technologii nawilżania adiabatycznego prawie cała woda zgromadzona na ceramicznym złożu ulega odparowaniu.
  • Wysoka higiena. Zastosowanie opatentowanego systemu Hygiene-Plus opartego na wprowadzania do wody jonów srebra zabezpiecza cały układ nawilżania wraz z sekcją nawilżania i złożem przed rozwojem dorobnoustrojów. Poziom higieny potwierdzony jest specjalnym certyfi katem niemieckiego Instytutu Fresenius.

Hybrydowe nawilżacze wodne

Nawilżacz wodny typu DL to nowa generacja nawilżaczy hybrydowych, zastępujący dotychczasowy, niezwykle popularny model Dual2. Nawilżacz DL został zaprojektowany z uwzględnieniem najwyższych wymagań dotyczących poziomu higieny. Kompleksowe podejście do budowy nawilżacza oraz jego wyposażenia daje efekt pełnej prewencji przed niekontrolowanym rozwojem drobnoustrojów. Dzięki zastosowaniu opatentowanego systemu o nazwie HygienePlus® system nawilżania pozostaje bezpieczny i higienicznie czysty.

Nawilżacz DL to najnowocześniejszy nawilżacz hybrydowy, który nawilża powietrze w dwóch etapach. W pierwszym etapie rozpylana przez dysze woda odparowuje do przepływającego strumienia powietrza. W drugim etapie, ta część wody, która nie zdąży odparować, osiada na specjalnym ceramicznym, nienasiąkliwym złożu i tam odparowuje do przepływającego powietrza. Specjalne niskociśnieniowe dysze i złoże ceramiczne współtworzą system, który zapewnia powietrze nawilżone, ale absolutnie wolne od aerosoli. Dysze mogą być zasilane wodą o niewielkim ciśnieniu (3 .. 7 bar) co z kolei sprawia, że w niskich zakresach wydajności nawilżacz nie wykorzystuje pompy. Dzięki temu jest niezwykle oszczędny, a zużycie energii elektrycznej jest minimalne.

Cały system w sekcji nawilżania wymaga bardzo mało miejsca do zabudowy. Może być wbudowany do sekcji o długości nawet 600 mm. Elementy zewnętrzne takie jak moduł hydrauliczny oraz jednostka sterująca zajmują niezwykle mało miejsca w maszynowni wentylacyjnej – nie rzadko mniej niż tradycyjne nawilżacze elektryczne.