You might want to visit our North American website:

Yksityisyyden suoja

Nämä tiedot saattavat muuttua. Tiedot ovat kaikkien Swegonin verkkosivuilla kävijöiden käytettävissä ja siksi oletetaan, että kaikki kävijät ovat lukeneet ne.

Henkilötiedot

Swegon tekee kaikkensa suojatakseen yksityisyytesi. Rekisterinpitäjänä meillä on lopullinen vastuu henkilötietojesi käsittelystä. Siksi kerromme alla, mitä henkilötietoja käsittelemme tai tulemme käsittelemään sinuun liittyen, mikä on käsittelyn tarkoitus ja mitä oikeuksia sinulla on tähän liittyen.

Swegon kerää henkilötietoja ja käsittelee niitä tämän käytännön mukaisesti. Riippuen siitä, miten otat yhteyttä Swegoniin ja/tai minkä yhtiön kanssa solmit sopimuksen, rekisterinpitäjä on: Swegon Group AB tai sen tytäryhtiö.

Alla olevassa käytännössä rekisterinpitäjä on "Swegon " tai "me”. Jokainen Swegon-konsernin yritys vastaa itsenäisesti henkilötietojen käsittelystä.

Sinulle, joka olet asiakas tai toimittaja tai olet muulla tavalla yhteydessä Swegoniin

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka luovutat Swegonille ammatillisissa yhteydenotoissa. Kerättäviä ja käsiteltäviä henkilötietoja ovat mm. nimi, yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, CV, henkilökohtainen kirje sekä tiedot asemastasi ja yrityksestä tai organisaatiosta, jota edustat. Henkilötiedot voivat myös sisältää maksutietoja ja muita tietoja, jotka luovutetaan tuotteen oston tai toimituksen yhteydessä.

Swegon ei kerää eikä käsittele henkilötietoja pitempään kuin on tarpeen. Swegon säilyttää henkilötietoja sen aikaa, kun sillä on liikesuhde asiakkaan kanssa tai tietoja tarvitaan käsittelyn tarkoituksen täyttämiseen tai meillä on velvollisuus säilyttää tietoja lakien, asetusten tai viranomaispäätösten mukaan.

Mitä henkilötietoja kerätään ja miten saamme ne haltuumme?

Swegonin pääsääntö on, ettei se käsittele henkilötietoja, jotka voivat johtaa siihen, että yksittäisten henkilöiden yksityisyyttä loukataan. Käsittelemme henkilötietoja seuraavien oikeudellisten perusteiden perusteella ja seuraaviin tarkoituksiin.

 • Sopimusten täyttämiseen, Ostojen ja toimitusten käsittelyyn ja hallintaan sekä maksujen maksamiseen ja vastaanottamiseen,
 • Lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen: säilytämme laskutukseen liittyviä asiakirjoja kirjanpitolakien ja -asetusten mukaisesti,
 • Suostumukseen perustuen: toimitamme sinulle uutiskirjeemme ja muuta markkinointimateriaalia, jos olet tilannut ne, ja lähetämme sinulle kutsuja tapahtumiin.

Jos toimittamamme palvelu vaatii suostumuksesi, pyydämme sinua aina antamaan suostumuksesi tällaiseen palveluun ja henkilötietojen käsittelyyn. Pyydämme sinua esim. antamaan suostumuksesi, jos haluat saada meiltä sähköpostia. Kun suostumus vaaditaan, tulemme aina keräämään sen kirjallisella ilmoituksella, joka sitten tallennetaan.

Henkilötietojen tallentaminen

Swegon ryhtyy kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että henkilötietojasi käsitellään ja säilytetään turvallisesti. Henkilötietojasi ei koskaan säilytetä kauemmin kuin laki sallii tai on tarpeen ilmoitetun tarkoituksen täyttämiseksi. Henkilötietojasi käsitellään seuraavilla ajanjaksoilla.

 • Asiakas, toimittaja, jälleenmyyjä tai edustaja: Jos olet asiakas, toimittaja, jälleenmyyjä tai edustaja ja olet solminut sopimuksen Swegonin kanssa, henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, esim. kunnes olemme toimittaneet tilaamasi tuotteet, mutta enintään kaksi vuotta viimeisen yhteydenoton jälkeen. Tällä varmistetaan, että voimme täyttää toimitus- ja takuuvelvoitteemme. Tämä ei kuitenkaan päde, jos meidän on säilytettävä henkilötietojasi pitempään alla annetuista syistä.
 • Työnhakija: Henkilötietoja, jotka luovutat meille CV:llä, kirjeellä, kuvana tai muilla asiakirjoilla, käytetään sen arvioimiseen, oletko sopiva ehdokas hakemaasi toimeen. Säilytämme henkilötietoja rekrytointiprosessin ajan, kunnes prosessi on päättynyt ja enintään kahden vuoden sen jälkeen, jotta voimme puolustautua mahdollisia juridisia vaatimuksia vastaan. Sen jälkeen henkilötiedot poistetaan kokonaan.
 • Viestintä: Jos olet ottanut yhteyttä Swegoniin esim. sähköpostilla, henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan pyyntösi täyttämiseen tai yhteydenoton syynä olleen asian käsittelyyn. 
 • Suoramarkkinointi: Voimme käsitellä henkilötietojasi suoramarkkinointia varten, kunnes peruutat suostumuksesi.
 • Juridiset velvoitteet: Swegon säilyttää kaiken dokumentaation, joka on kirjanpitolain mukaan kirjanpitoaineistoa sekä kaiken muun tiedon, joka meidän on lain mukaan säilytettävä. Tällainen dokumentaatio ja tieto saattaa sisältää henkilötietoja.

 

Henkilötietojen siirtäminen

Swegon siirtää henkilötietoja ainoastaan alla kuvatulla tavalla. Noudatamme aina suurta varovaisuutta henkilötietojesi siirrossa ja toteutamme soveltuvia turvallisuustoimenpiteitä.

 • Siirrot konserniyhtiöille: Swegon voi siirtää tietosi toiselle konserniyhtiölle IT-järjestelmien ylläpitoa varten.
 • Liiketapahtumat: Jos kaikki tai osa Swegonin liiketoiminnasta myydään tai integroidaan toiseen yritykseen, henkilötietosi voidaan välittää neuvonantajillemme, potentiaalisille ostajille ja heidän neuvonantajilleen ja siirtää liiketoiminnan uusille omistajille.
 • Juridiset velvoitteet: Henkilötietosi voidaan luovuttaa yrityksen juridisten velvoitteiden täyttämiseksi. Ne voidaan myös luovuttaa poliisille ja muille asianmukaisille viranomaisille kun se on lain mukaan sallittua ja tarpeellista.

Edellä mainitut siirrot voidaan tehdä vain yrityksiin, joiden toimipaikka on EU- tai ETA-maassa (ts. kaikki EU-jäsenmaat sekä Islanti, Norja ja Lichtenstein) tai kolmansissa maissa toimiviin yrityksiin ja kansainvälisiin organisaatioihin, jotka takaavat riittävän suojaustason. Kolmansiin maihin ja kansainvälisiin organisaatioihin tapahtuvat siirrot on ehdottomasti tehtävä tietosuoja-asetuksen ja asetuksen artiklojen 44-49 mukaisesti. Sinulla on oikeus saada Swegonilta vahvistus siitä, miten henkilötietojasi käsitellään ja oikeus tarkistaa henkilötietosi ja saada tieto vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä, joille henkilötietoja on luovutettu tai ollaan luovuttamassa. Tämä koskee erityisesti kolmansissa maissa olevia vastaanottajia tai kansainvälisiä organisaatioita.

Sinulle, jolla on näkemyksiä tai kysymyksiä liittyen henkilötietojen käsittelyyn

Voit koska tahansa saada käsittelemämme henkilötiedot strukturoidussa, yleisti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ottamalla yhteyttä osoitteessa www.swegon.com/personal-data, (ii) pyytää henkilötietojesi korjaamista ja/tai poistamista, (iii) peruuttaa suostumuksesi kokonaan tai osittain, (iv) pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, (v) esittää huomautuksia liittyen tapaan, jolla käsittelemme henkilötietojasi, tai (vi) jos tämä on teknisesti mahdollista, käsittely suoritetaan automaattisesti ja perustuu suostumukseen, siirtää henkilötietosi suoraan meiltä toiselle rekisterinpitäjälle.

Swegon vastaa pyyntöösi ilman tarpeetonta viivettä, kuitenkin 1 kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta. Jos pyyntösi koskee henkilötietojen korjausta ja/tai poistamista, Swegon tutkii, täyttyvätkö edellytykset ja jos täyttyvät, tekee muutokset ja poiston niin pian kuin mahdollista. Swegon voi hylätä pyynnöt, jotka ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia.
Voit myös valittaa asiasta Tietosuojavaltuutetulle .