You might want to visit our North American website:

Hvordan kan lækage minimeres?

Lækager bør undgås, da de påvirker både luftkvalitet og energiforbrug. Der er to typer lækage: 

  • Direkte lækage som passerer tætningerne
  • Overføring

Mængden af direkte lækage, som passerer tætningerne, er afhængig af trykbalancen mellem tilluft- og fraluftsiden. Hvis trykdifferencen mellem tilluft og fraluft er nul, så vil den direkte lækage også være nul. Dette kan opnås ved at introducere et ekstra trykfald i fraluften.

Overføring betyder, at luft overføres fra den ene side af rotoren til den anden som et direkte resultat af rotationen. Det betyder at en vis mængde fraluft overføres til tilluften, og en vis mængde udeluft overføres til fraluften.

Her nedenfor findes information om, hvordan intern lækage minimeres i Swegons luftbehandlingsaggregater, og hvordan den interne lækage måles på korrekt vis.

Hvordan lækage minimeres i GOLD-aggregater

Renblæsningssektor

Overføringen kan minimeres ved brug af en renblæsningssektor, som er en plade, som blokerer en del af rotoren for fraluften og lader en lille mængde udeluft blæse rotoren ren for fraluft. På denne måde forhindres overførsel af fraluft til tilluft med den lufthastighed, som renblæsningssektoren er dimensioneret for. Ved en lavere hastighed, vil der være en lille mængde overføring.

Eurovents guide "Air Leakages in Air Handling Units" anbefales til videre læsning.

Du skal tillade cookies for marketing, hvis du vil se denne type af indhold fra Swegon

Overføringsregulering

GOLD-styresystemet IQlogic har en funktion, der styrer rotorens hastighed i henhold til lufthastigheden for at garantere korrekt renblæsning. Ved at tilpasse rotorhastigheden til luftflowet og sænke rotorens hastighed, hvis det er nødvendigt, minimeres overføringen af fraluft til den rene tilluft.

Trykbalance

For at renblæsningsfunktionen kan fungere, skal der være en trykdifference for at drive luftstrømmen gennem sektoren. Dette kræver at der skal være tryk før rotoren på fraluftsiden, som er lavere end trykket på tilluftsiden efter rotoren.

I GOLD-aggregater kan trykbalancen måles ved hjælp af måleniplerne, som findes, og justeres med de perforerede trykplader, som er inkluderet i aggregatet.

Luftkvalitetsregulering

I GOLD-styrefunktionen findes der en funktion, der sikrer korrekt trykbalance, selv når det eksterne tryk forandrer sig. En trykføler benyttes til at regulere et spjæld på fraluftindtaget, således at det rette tryk opretholdes kontinuerligt. Dette er ideelt for systemer med behovsstyret ventilation.

Hvordan intern lækage måles

OACF og EATR

De mest almindelige faktorer, der benyttes til karakterisering af interne lækager i rotorvekslere er EATR og OACF, som begge er defineret i EN 16798-3.

EATR angiver, hvor meget fraluft, der lækker ud i tilluften. OACF angiver udeluftens forhold til tilluften og er et mål for lækagen mellem udeluften og fraluften.

EN 308 beskriver metoder til at måle varmeveksleres ydeevne, og to af disse er OACF og EATR. Alle Eurovent-certificerede luftbehandlingsaggregater måles i henhold til EN 308.

 

 

 

 

 

 

Illustration:
Eurovent

SFPv

SFP handler om tryk og virkningsgrad. For at mindske SFP er det nødvendigt at reducere trykfaldet og øge den samlede ventilatorvirkningsgrad.

SFPv-beregning

En korrekt beregning af SFP for aggregatet skal omfatte lækager og det ekstra tryk, der er nødvendigt for at få den rette trykbalance.

I henhold til definitionen af SFPv skal lækagerne indgå og ventilatorernes driftspunkter skal beregnes med effekterne af lækage. Det betyder at SFPv bliver højere end SFP beregnet uden lækage.

Læs mere i vores blog om faktorer, der skal tages i betragtning, når SFP skal mindskes

Meget lav risiko for overførsel af aerosoler

Studie af Lucerne-universitetet

Under coronapandemien har der været bekymringer vedrørende intern lækage i rotorvekslere, og om viruspartiklerne kunne passere fra fraluften tilbage til tilluften. For at undersøge dette gennemførte Lucerne-universitetet for anvendt videnskab og kunst en undersøgelse af rotorveksleres aerosoloverførsel (Measurements of Aerosol Transfer by Rotary Heat Exchangers). Studiet blev bestilt af Fachverband Gebäude-Klima og støttet af luftbehandlingsaggregatproducenter, herunder Swegon.

Resultaterne konkluderer, at: "Ud over mulig aerosoloverførsel via lækage i rotorvekslere, er der ingen yderligere risiko for aerosoloverførsel via andre transportmekanismer. Det er således blevet bevist, at sikker drift af ventilationssystemer uden øget risiko for aerosoloverførsel er muligt, når rotorvekslere benyttes korrekt og der tages højde for EATR karakteristiske værdier."

Læs hele rapporten her