You might want to visit our North American website:

Miten vuotoilmavirrat voidaan minimoida?

Vuotoja tulisi välttää, koska ne vaikuttavat sekä ilmanlaatuun että energiankulutukseen. Vuotoja on kahdenlaisia: 

  • Suora vuoto tiivisteiden läpi
  • Kulkeutuminen

Tiivisteiden läpi tapahtuvan suoran vuodon määrä riippuu tulo- ja poistopuolen välisestä painetasapainosta. Jos tulo- ja poistopuolen välinen paine-ero on nolla, myös suora vuoto on nolla. Tämä voidaan saavuttaa lisäämällä poistoilmaan ylimääräistä painehäviötä.

Kulkeutuminen tarkoittaa, että roottori kuljettaa pyöriessään ilmaa ilmavirrasta toiseen. Tämän vuoksi osa poistoilmasta siirtyy tuloilmaan ja osa ulkoilmasta siirtyy poistoilmaan.

Alla on tietoa siitä, miten sisäinen vuoto minimoidaan Swegon-ilmankäsittelykoneissa ja miten sisäinen vuoto mitataan oikein.

Miten vuoto minimoidaan GOLD-koneissa?

Puhtaaksipuhallussektori

Kulkeutuminen voidaan minimoida käyttämällä puhdistussektoria. Osassa roottoria poistoilma- ja ulkoilmapuoli ovat yhteydessä toisiinsa, ja roottorissa oleva poistoilma puhalletaan pienellä tuloilmamäärällä takaisin poistoilmapuolelle, ennen kuin tuo roottorin osa pyörähtää tuloilmapuolelle. Tämä estää poistoilman kulkeutumisen tuloilmaan sillä ilmanopeudella, jota varten puhdistussektorin koko on suunniteltu. Pienemmällä ilman nopeudella roottorissa tapahtuu pieni määrä siirtymää.

Euroventin opas "Ilmavuodot ilmankäsittelykoneissa” on suositeltavaa luettavaa.

Sinun tulee hyväksyä evästeet näyttääksesi tämänkaltaista sisältöä Swegonilta.

Kulkeutumisen hallinta

GOLD IQlogic -ohjausjärjestelmässä on toiminto, joka ohjaa roottorin nopeutta ilman nopeuden mukaan toimivan puhtaaksipuhalluksen varmistamiseksi. Sovittamalla roottorin nopeus ilmavirtaan ja hidastamalla roottoria tarvittaessa minimoidaan poistoilman siirtyminen puhtaaseen tuloilmaan.

Miten sisäinen vuoto mitataan?

OACF ja EATR

Vakiintuneimmat tavat pyörivien lämmönsiirtimien sisäisten vuotojen kuvaamiseksi ovat EATR ja OACF. Ne on määritelty standardissa EN 16798-3.

EATR määrittää, kuinka paljon poistoilmaa vuotaa tuloilmaan. OACF määrittelee ulkoilman ja tuloilman suhteen ja on ulko- ja poistoilman välisen vuodon mitta.

EN 308:ssa esitetään menetelmiä, joilla mitataan lämmönsiirtimien suorituskyky, huomioiden OACF ja EATR. Kaikki Eurovent-sertifioidut ilmankäsittelykoneet mitataan EN 308 -standardin mukaisesti.

 

 

 

 

 

 

Kuvassa:
Eurovent

SFPv

SFP:ssä on kyse paineenkorotuksesta ja puhallinhyötysuhteesta. SFP:n pienentämiseksi on tarpeen pienentää painehäviöitä ja lisätä puhaltimen kokonaishyötysuhdetta.

SFPv-laskenta

Yksikön SFPv:n oikeassa laskennassa on otettava huomioon vuodot ja lisäpaine, joka tarvitaan oikean painetasapainon saavuttamiseksi.

SFPv:n määritelmässä edellytetään, että vuodot otetaan huomioon, ja puhaltimien toimintapisteet lasketaan vuotojen vaikutusten mukaan. Tämä tarkoittaa, että SFPv on suurempi kuin ilman vuotoa laskettu SFP.

Lue blogistamme lisää tekijöistä, jotka on otettava huomioon SFP:n alentamisessa

Erittäin pieni aerosolien siirtymisen riski

Luzernin yliopiston tutkimus

Koronapandemia on lisännyt huolta pyörivien lämmönsiirtimien sisäisistä vuodoista ja siitä, voivatko virukset siirtyä poistoilmasta takaisin tuloilmaan. Asian selvittämiseksi Lucerne University of Applied Siences and Arts toteutti tutkimuksen ”Measurements of Aerosol Transfer by Rotary Heat Exchangers”. Tutkimuksen tilasi Fachverband Gebäude-Klima ja sitä tukivat ilmanvaihtokonevalmistajat, kuten Swegon.

Tuloksista ilmeni seuraavaa:

"Sen lisäksi, että aerosolit voivat siirtyä pyörivien lämmönsiirtimien vuotoilmavirtojen mukana, ei ole olemassa lisäriskiä aerosolien siirtymisestä muiden kulkeutumismekanismien kautta. Näin ollen on osoitettu, että ilmanvaihtojärjestelmien turvallinen käyttö ilman lisääntynyttä aerosolien siirtymisriskiä on mahdollista, kun pyöriviä lämmönsiirtimiä käytetään asianmukaisesti EATR-ominaisarvot huomioon ottaen."

Lue koko raportti täältä