You might want to visit our North American website:

GLOBAL RX

Centrala klimatyzacyjna z rotacyjnym wymiennikiem ciepła oraz podłączeniem kanałów z góry i zintegrowanym układem sterowania.
  • Maks. przepływ powietrza 6900 m³/h (Ecodesign)
  • Rotacyjny wymiennik ciepła
  • Zintegrowane ogrzewanie dostępne jako akcesoria – elektryczne/woda (instalowane fabrycznie)
  • Izolowana obudowa do zewnętrznych grzejników/chłodnic jako akcesoria (woda/DX)
  • Umieszczenie we wnętrzach / na zewnątrz
  • Przyłącze boczne
  • Z elementami sterującymi i HMI
  • Certyfikat Eurovent

Dostępne dwa różne typy wentylatora (kompozyt lub aluminium).