You might want to visit our North American website:

GLOBAL PX TOP

Centrala klimatyzacyjna z przeciwprądowym płytowym wymiennikiem ciepła oraz przyłączami kanału górnymi, z elementami sterującymi.
  • Maks. przepływ powietrza 3600 m³/h (Ecodesign)
  • Płytowy wymiennik ciepła
  • Zintegrowane ogrzewanie dostępne jako akcesoria – elektryczne/woda (instalowane fabrycznie)
  • Izolowana obudowa do zewnętrznych grzejników/chłodnic jako akcesoria (woda/DX)
  • Umieszczenie we wnętrzach
  • Przyłącze górne
  • Z elementami sterującymi i HMI
  • Certyfikat Eurovent

Dostępne dwa różne typy wentylatora (kompozyt lub aluminium).

  • Zintegrowane tłumiki przepływu powietrza nawiewanego (instalowane fabrycznie).