You might want to visit our North American website:

GOLD PX

Centrala klimatyzacyjna z płytowym wymiennikiem powietrza (przeciwprądowym)

GOLD PX to kompletna centrala klimatyzacyjna z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła RECOflow, wentylatorami powietrza nawiewanego i wywiewanego z napędem bezpośrednim oraz filtrami powietrza na nawiewie i wywiewie. Przeciwprądowy wymiennik ciepła z odseparowanymi strumieniami powietrza jest szczególnie zalecany do zastosowań, w których istnieje ryzyko przenoszenia zapachów między powietrzem wywiewanym a nawiewanym, na przykład w kuchniach, restauracjach, itp.

  • Przepływ powietrza do 11520 m³/godz.
  • Przepustnice typu by-pass i odcinające
  • RECOfrost – funkcja odszraniania i ochrony przed zamarzaniem
  • Zoptymalizowane rozmiary wentylatorów dają większą swobodę w doborze centrali i wariantu wentylatora odpowiednio do potrzeb instalacji. Daje to jeszcze więcej możliwości optymalizacji wydajności energetycznej obecnego projektu


Wysokowydajny i bezpieczny przeciwprądowy wymiennik ciepła
Dzięki inteligentnemu systemowi sterowania centrala GOLD PX może osiągnąć bardzo wysoki odzysk energii i wysoką sprawność, pomimo swoich kompaktowych rozmiarów. Rozwiązanie polega na połączeniu wydajnego przeciwprądowego wymiennika ciepła RECOflow z innowacyjną kontrolą odszraniania RECOfrost, która poprzez ciągłą kontrolę stanu wymiennika ciepła zapewnia odszranianie dostosowane do warunków panujących w czasie rzeczywistym. W ten sposób straty energii są ograniczone do minimum.

Pobierz dokumenty

Więcej dokumentów można znaleźć na stronie wyszukiwania dokumentów. Starsze wersje można znaleźć w archiwum dokumentów

Filtr
Dokument Artykuł Typ dokumentu Wielkość Format Pobierz
Instr. obsługi i eksploatacji GOLD RX/PX/CX/SD GOLD F Instruction 5.41MB pdf
Instr. montażu sekcji recyr. TCBRF GOLD F Instruction 523.73kB pdf
Atest higieniczny GOLD-HK-K-0163-01-2017 wykonanie higieniczne GOLD F Quality 131.77kB pdf
Atest higieniczny GOLD-HK-K0312-01-2016 GOLD F Quality 116.25kB pdf
Wydajność, instalacja, wymiary, waga GOLD PX/CX ProductSheet 10.69MB pdf
System GOLD GOLD F ProductSheet 2.9MB pdf
Instr. montażu sekcji wielofunkcyjnej TCFE GOLD F Instruction 262.55kB pdf
Instr. instalacji nagrz. elektr. TBLE GOLD F Instruction 337.82kB pdf
Instr. wyp elekry. TBLZ-2-59 GOLD F Instruction 160.57kB pdf
Instr. montażu sekcji zmiany kier. przepł. TCRSF GOLD F Instruction 128.81kB pdf
Instr. instalacji nagrz. wstęp. PREHEAT GOLD F Instruction 316.98kB pdf
Instr. montażu TBLZ59 GOLD F Instruction 228.16kB pdf
Układ sterowania GOLD F- IQlogic GOLD F ProductSheet 911.23kB pdf
Certyfikat Passive House GOLD GOLD F Quality 89.99kB pdf
Zespoły regulacyjno-pompowe GOLD F Instruction 883.65kB pdf
Instr. montażu tran. TBLZ46 GOLD F Instruction 162.25kB pdf
Zespoły regulacyjno-pompowe GOLD F Instruction 883.65kB pdf
Panel IQnavigator overwiew GOLD F Instruction 152.44kB pdf
Instr. instalacji przepustnicy TBSA GOLD F Instruction 348.47kB pdf
Atest higieniczny GOLD-HK-K-0163-02-2017 wykonanie higieniczne GOLD F Quality 125.81kB pdf
Certyfikat Eurovent GOLD F Quality 1.78MB pdf
Instr. instalacji funk. filtra wstępnego PREFILTR GOLD F Instruction 212.02kB pdf
Instr. instalacji pompy TBPA GOLD F Instruction 327.48kB pdf
Instr. instalacji tłumika TBDA GOLD F Instruction 268.65kB pdf
Instr. montażu zest. podł. TBLZ-1-27-a GOLD F Instruction 93.73kB pdf

Wczytane 25 z 28 wszystkich