You might want to visit our North American website:

Centralne okapy kuchenne ze swobodnym przepływem

Do starych budynków wielorodzinnych z centralnie umiejscowionym wentylatorem powietrza wywiewanego (stały przepływ powietrza wywiewanego w kuchni).