You might want to visit our North American website:

Dysza nawiewna dalekiego zasięgu

Regulowane dysza nawiewna dalekiego zasięgu strumienia powietrza, do dużych przepływów powietrza, w obiektach wielkokubaturowych