You might want to visit our North American website:

Swegon INSIDE

Swegon INSIDE

Vores digitale tjenester er samlet under navnet Swegon INSIDE. Disse tjenester giver forskellige målgrupper mulighed for at overvåge, styre og visualisere kompatible aggregater i en varme-, ventilations- og luftkonditioneringsløsning samt indeklimaet i en bygning. INSIDE-tjenesterne giver mulighed for at foretage justeringer for at sikre et sundt og behageligt indeklima, der forårsager minimal belastning af miljøet, og som forbedrer bygningens økonomi.

Hvorfor Swegon INSIDE?

  • Fjernadgang til aggregater og systemer
  • Overblik over energiforbruget
  • Se status for dine maskiner
  • Overvåg kvaliteten af indeklimaet
  • Nem adgang til alle aggregater fra ét sted
  • Styring af rumtemperaturen, uanset hvor du er
  • Faciliterer hurtig og effektiv service

Det sker inde i bygningen

Normalt tages der hensyn til en lang række aspekter for bedre effektivitet på arbejdspladsen eller øget læring i skolerne. Det er dog sjældent, at indeklimaet bliver betragtet som en af disse vigtige faktorer. Hvis temperaturen er enten for høj eller for lav, har det en mærkbar indflydelse på produktiviteten. Derudover er sammenhængen mellem luftkvalitet og evnen til at tænke strategisk eller lære nyt veletableret i kraft af forskellige forskningsprojekter.

Alle indeklimadata, der er tilgængelige inde i en bygning, kan overvåges og styres ved hjælp af Swegon INSIDE, som igen giver mulighed for et kontinuerligt behageligt og produktivt indeklima.

Færre kundeklager

Swegon INSIDE kan visualisere indeklimaet via et par af sine tjenester, INSIDE Visualiser og INSIDE App. Disse tjenester præsenterer relevante værdier som f.eks. temperaturer og luftkvalitet på en letforståelig måde ved hjælp af forskellige ikoner og farver.

Når indeklimaet tydeligt vises for personerne inde i bygningen, opnår man et nyt niveau af forståelse for indeklimaets kvalitet. I nogle tilfælde er der opnået en reduktion på op til 95 % af de tidligere klager vedrørende temperatur mv., blot ved at visualisere det ellers usynlige indeklima.

Tag styringen med energiforbruget

Mange ejendomsejere står i dag over for en stor udfordring med at reducere energiomkostningerne og samtidig give deres lejere et behageligt indeklima. Første skridt mod energibesparelser er at anerkende og måle den aktuelle situation.

Vores digitale tjenester gør det nemt at visualisere maskinens driftstider og energiforbrug over tid for at registrere trends og sammenhænge med andre parametre, der påvirker forbruget. Kombinationen af vores smarte maskiner og vores digitale tjenester muliggør store energibesparelser og et behageligt indeklima for personer inde i bygningen.

Hvad betyder INSIDE Ready?

INSIDE Ready betyder, at produktet har mulighed for sikkert at forbinde og levere data til Swegon INSIDE Cloud. For at være INSIDE Ready skal produktet have en bestemt hardwareversion, en software med eller over en bestemt version og et gyldigt produktcertifikat. Mange produkter på området lever op til hardwarekravet og kan opdateres med en softwareversion, der giver dem mulighed for at downloade det nødvendige certifikat.

Få mere at vide om INSIDE Ready og de kompatible produkter

Viser 5 af 5 produkter