You might want to visit our North American website:

Swegon INSIDE

Swegon INSIDE

We brengen onze digitale services samen onder de noemer Swegon INSIDE. Deze services maken het verschillende doelgroepen mogelijk compatibele units in een HVAC-oplossing en het binnenklimaat van een gebouw te bewaken, regelen en visualiseren. Binnen de INSIDE services zijn aanpassingen mogelijk om te zorgen voor een gezonde en comfortabele binnenomgeving met minimale druk op de omgeving en optimale kosteneffectiviteit.

Waarom Swegon INSIDE?

  • Op afstand toegang tot units en systemen
  • Tracking van energieverbruik
  • Inzicht in de gezondheidsstatus van machines
  • Bewaking van de kwaliteit van het binnenklimaat
  • Eenvoudige toegang tot alle units vanuit één plek
  • Regeling van de kamertemperatuur vanaf iedere willekeurige plek
  • Snelle en efficiënte service

Binnen het gebouw gebeurt het

Normaal gesproken wordt er een compleet scala aan aspecten in overweging genomen voor het verbeteren van de efficiëntie van werkplekken of het leren op scholen, maar het komt maar zelden voor dat daarbij rekening wordt gehouden met het binnenklimaat. Temperaturen die te ver oplopen of te ver zakken hebben een grote impact op de productiviteit. Daar komt bij dat het verband tussen luchtkwaliteit en het vermogen strategisch na te denken of nieuwe dingen te leren onomstotelijk is aangetoond in meerdere onderzoeksprojecten.

Alle beschikbare gegevens over het binnenklimaat van een gebouw kunnen worden bewaakt en geregeld via Swegon INSIDE, een systeem dat garant staat voor een te allen tijde comfortabel en productief binnenklimaat.

Minder klachten van klanten

Swegon INSIDE kan het binnenklimaat inzichtelijk maken aan de hand van een aantal services, INSIDE Visualiser en de INSIDE app. Deze services presenteren relevante parameters, zoals temperatuur en luchtkwaliteit, op een eenvoudig te begrijpen manier aan de hand van verschillende iconen en kleuren.

Door het binnenklimaat op heldere wijze te presenteren aan mensen in het gebouw kan een nieuw niveau van begrip over de kwaliteit van het binnenklimaat worden bereikt. Er zijn gevallen bekend waarbij het aantal klachten over temperatuur enz. met maar liefst 95% is afgenomen, puur en alleen door visualisering van het voorheen onzichtbare binnenklimaat.

Energieverbruik in eigen hand

Veel vastgoedeigenaars zien zich vandaag de dag geconfronteerd voor de enorme uitdaging de energiekosten te verlagen en tegelijkertijd de huurders een comfortabel binnenklimaat te bieden. De eerste stap op weg naar energiebesparingen is het onder ogen zien en meten van de huidige situatie.

Onze digitale services maken het makkelijk om looptijden van machines en energieverbruik in de loop van de tijd te visualiseren met het doel trends en verbanden te ontdekken met andere parameters die van invloed zijn op het verbruik. De combinatie van onze slimme machines en onze digitale services brengt aanzienlijke energiebesparingen en een comfortabel binnenklimaat voor mensen in het gebouw binnen handbereik.

Wat wordt er bedoeld met INSIDE Ready?

INSIDE Ready betekent dat het product geschikt is voor het veilig verbinden met en het leveren van data aan de Swegon INSIDE Cloud. Om INSIDE Ready te zijn moet een product een bepaalde hardwareversie, software gelijk aan of hoger dan een bepaalde versie en een geldig productcertificaat hebben. Veel in het veld gebruikte producten voldoen aan de hardware-eisen en kunnen worden geüpdatet naar de vereiste softwareversie om het benodigde certificaat te kunnen downloaden.

Lees meer over INSIDE Ready en de compatibele producten

Toont 5 van 5 producten