You might want to visit our North American website:

Dette bør du vide om varmevekslere

Det handler om genvinding

Luftbehandlingsaggregater kan være udstyret med varmeveksler. Formålet med en varmeveksler er at udnytte den varme eller kulde, der findes i luft- eller vandflowet, således at den ikke går tabt. Varmeveksleren kan også benyttes til at flytte varme eller kulde til andre systemer.

De mest almindelige varmevekslertyper er:

  • Rotorveksler
  • Modstrømsveksler
  • Krydsveksler
  • Genvindingsflade

Roterende for høj virkningsgrad

En rotorveksler består af et roterende hjul med mange små kanaler af aluminium. Den varmere fraluft varmer kanalerne og overfører varme til den koldere tilluft.

Temperaturvirkningsgraden ved ens tilluft og fraluft kan være hele 85 %. I en rotorveksler sker der normalt aldrig tilisning. Det gør, at den høje temperaturvirkningsgrad bibeholdes, uanset hvad udetemperaturen er.

Rotorveksleren genvinder også køling lige så effektivt, og med behandling for hygroskopi eller sorption genvindes også fugt, således at der spares omkostninger til køling.

Eftersom det er de samme overflader, der kommer i kontakt med både fraluft og tilluft bør der ikke benyttes rotorvekslere, når det samme luftbehandlingsaggregat benyttes til blandet drift, dvs. luftudskiftning til kontorer og restauranter.

Krydsveksleren standser lugtoverføring

En krydsveksler består af tynde aluminiumslameller, som danner krydsede luftkanaler. Den varmere fraluft varmer lamellerne og overfører så varme til den koldere tilluft.

En modstrømsveksler er opbygget på en tilsvarende måde som en krydsveksler. Den er dog udbygget, således at der også er et parallelt afsnit, og så bliver kontaktfladen større end i en krydsveksler.

Temperaturvirkningsgraden ved ens tilluft og fraluft er ca. 65 % i en krydsveksler og op til ca. 80 % i en modstrømsveksler. Tilluft og fraluft har helt separate luftkanaler og eventuel lugt eller partikler i fraluften kan derfor ikke gå tilbage ind i tilluften.

Genvindingsflade vælges, når der skal separeres store luftmængder

Genvindingsflade benyttes oftest, når man vil have adskilte luftveje ved store luftmængder. Den har en væskeflade i tilluften og en i fraluften. Væsken i fraluftsfladen varmes da af fraluften og pumpes til tilluftsfladen, som varmer tilluften. Temperaturvirkningsgraden ved ens tilluft og fraluft er op mod 68 %.