You might want to visit our North American website:

En mere effektiv løsning til lavere omkostninger

AstraZeneca, Waltham, Massachusetts

Ved udbygningen af AstraZenecas administrations- og forskningsanlæg i Waltham, Massachusetts, USA var der behov for ventilationsløsninger til såvel de administrative bygninger som til laboratorier på forsknings- og udviklingssiden.

Fra kølebafler til komfortmoduler

AstraZeneca havde erfaringer med kølebafler fra før. Nu ville man gå et skridt videre med firevejsflow, hvilket ikke var så almindeligt i USA på dette tidspunkt. På denne måde ville man kunne reducere omkostningerne via et mindsket antal forsyninger, få lavere køleeffekt fra mere kompakte loftsmonterede aggregater og endvidere inkludere nogle af anlæggets laboratoriedele.

PARASOL gav store fordele

Med PARASOL kunne luftudvekslingsarealet øges markant uden at der skulle tages ekstra loftsplads i brug til systemet. Modulerne havde bedre luftmængde og justerbarhed, de var lettere at tilpasse til forskellige kontorløsninger ved ombygninger, og antallet af køleflows kunne reduceres, herunder antallet af styreventiler og rørkoblinger. Alt dette gav en mere omkostningseffektiv løsning i forhold til almindelige kølebafler.

Luftmængdernes lavere hastighed førte til mindsket støj og bedre akustik. De kompakte og æstetisk tiltalende moduler havde høj pålidelighed og havde ingen bevægelige dele, så behovet for løbende vedligeholdelse kunne minimeres.

Swegon industrilokal astra zeneca

20 % besparelse og bedre udnyttelse af pladsen

Omkostningsbesparelsen i forhold til alternative løsninger blev beregnet til 20 %. Desuden leverer PARASOL-modulerne optimerede og balancerede luftstrømme i forhold til traditionelle ventilationsløsninger, hvilket gør det muligt at øge kontorlokalernes belægning fra en til to personer i gennemsnit, hvis behovet opstår.

Den indgående luft filtreres tredobbelt, før den tages ind i den pågældende bygning, og et centralt køleanlæg leverer vand til alle bygninger med en temperatur på mellem 11 og 15 °C (styret i henhold til årstiden). I tagetagen på hver bygning findes en temperaturstyret blandingsstation, som holder vandet i en forsyningsslange på omkring 15 °C. Dermed er der ikke behov for kondensafløb/dræning i køleunit.

 

Tilført primærluft køles og blandes med de recirkulerede luftstrømme, før den går ind i slangesektionerne. Primærluften sætter kontormiljøerne over de tilsluttede laboratorier under tryk, og overføres via riste over lofterne ind i laboratorierne som indgående luft, hvilket giver yderligere energibesparelser.

Swegon astra zeneca