You might want to visit our North American website:

Efficiëntere oplossing tegen lagere kosten

AstraZeneca, Waltham, Massachusetts

Toen AstraZeneca zijn administratie- en onderzoeksfaciliteiten in Waltham, Massachusetts uitbreidde, hadden de administratieve gebouwen en de onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria ventilatiesystemen nodig.

Van koelbalken tot comfortmodules

AstraZeneca had al ervaring met gekoelde balken. Het bedrijf was in vierwegluchtverdeling geïnteresseerd, een technologie die op dat moment weinig in de USA werd gebruikt. Met het vierwegsysteem kon het bedrijf de kosten drukken – door het minder balken te hebben -, een hoger koelvermogen bereiken - door compactere plafondunits -  en ook enkele faciliteit laboratoriumruimtes opnemen.

PARASOL leverde aanzienlijke voordelen

Met PARASOL was het mogelijk om een aanzienlijk groter gebied van verse lucht circulatie te voorzien, zonder extra plafondruimte voor het systeem te gebruiken. De modules boden een superieure luchtstromen volume en superieure aanpasbaarheid. Het was eenvoudiger om ze aan verschillende kantoor lay-outs aan te passen tijdens verbouwingen of opfrissingen. Bovendien konden we het aantal koelstromingen verlagen, inclusief het aantal controlkleppen en pijpverbindingen. Samen boden ze aan een oplossing die kostenefficiënter was dan gewone gekoelde balken.

De lagere snelheid van de luchtstroming resulteerde in minder lawaai en een betere akoestiek. De compacte en esthetische modules waren uiterst betrouwbaar en hadden geen bewegende delen daardoor was er minder vaak onderhoud nodig.

Swegon industrilokal astra zeneca

20% besparing en beter ruimtebenutting

De geschatte kostenbesparing is in vergelijking met andere opties van 20%. Bovendien bieden de PARASOL-modules geoptimaliseerde balansventilatie in vergelijking met traditionele ventilatiesystemen. Daardoor kan de bezetting van de kantoorruimte als het nodig worden gemiddeld van één naar twee personen verhoogd.

Binnenkomende lucht wordt drie keer gefilterd voordat die de gebouwen binnenstroomt. Een centraal koelsysteem voorziet alle gebouwen met water van een temperatuur tussen 11 en 15 °C (naargelang het seizoen). Een temperatuurgestuurd mengstation op de bovenste verdieping van elk gebouw houdt het water op iets meer dan 15 °C in het toevoercircuit. Daarom is condensaatafvoer in de koelstromingen niet nodig.

 

Voordat de toegevoegde primaire lucht in de circuitgedeelten komen wordt het gekoeld en gemengd met de gerecirculeerde luchtstromen. De primaire lucht zorgt in de kantoorruimtes boven de aangrenzende laboratoria voor druk en wordt als binnenkomende lucht via roosters naar de laboratoria overgebracht. Het bespaart nog meer energie.

Swegon astra zeneca