You might want to visit our North American website:

Radon asunnoissa

Radon on jalokaasu, joka ei näy eikä tuoksu. Suurina annoksina se on ihmiselle haitallinen. On olemassa useita toimenpiteitä, joilla voidaan estää korkeammat pitoisuudet sisäilmassa. Ennen kaikkea tarvitaan hyvä ilmanvaihto.

Radon ja säteilytyypit

Radon on näkymätön ja hajuton jalokaasu, jota kulkeutuu asuntoon rakennusmateriaaleista, juomaveden mukana ja maaperästä. Kaasua ei voida todeta tavallisella kaasukromatografialla, mutta radioaktiivisuutensa ansiosta se voidaan mitata. Radon on tupakoinnin jälkeen toiseksi yleisin keuhkosyövän aiheuttaja. Jos radonpitoisuutta laskettaisiin kaikissa taloissa, joissa pitoisuus on yli 200 Bq/m3, voisimme pitkällä tähtäimellä välttää n. 200 keuhkosyöpätapausta joka vuosi.

Säteilytyypit

  • Alfa (α)
  • Beta (β)
  • Gamma (γ)

Mistä säteily tulee?

Miten radon pääsee taloon?

Rakennusmateriaalit
Radonpitoisuus sisällä riippuu seinien radiumpitoisuudesta, seinämateriaalien tiiviydestä, pinnan tiiviydestä, seinän toisen puolen tiiviydestä, alasta, ilmanvaihdosta, ilmanpaineesta ym.

Talousvesi
Radiumpitoisessa maaperässä liikkuva pohjavesi sitoo radonia itseensä. Radon vapautuu vedestä, kun laskemme sitä hanasta. Suihkun yhteydessä pitoisuus kasvaa merkittävästi. Kunnallisen vesilaitoksen yhteydessä tämä ei ole ongelma, mutta omasta kaivosta otettu vesi on ehkä tuuletettava ennen kuin se viedään sisään.

Maaperä
Radonia voi päästä taloon perustusten kautta. Jos talossa valitsee alipaine, on vaara, että radon imetään sisään.

Radon suurin säteilynlähde, mutta siihen voimme vaikuttaa eniten!
Ingemar Samuelson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Onko sisäilman radonpitoisuus koholla?

Ruotsissa lähes 400 000 asunnossa sisäilman radonpitoisuus on koholla, ts. yli 200 Bq*/m3. Kaikkien radonasuntojen löytämiseksi ja korjaamiseksi on tehtävä mittauksia käytännössä kaikissa pientaloissa ja maanvaraisissa kiinteistöissä tai sinibetonilla rakennetuissa taloissa.

Radon mitataan tavallisesti  pienillä mittausrasioilla, ns. radonmittauspurkeilla. Mittaus on helppo tehdä . Yksi- tai kaksikerroksisen talon mittaus maksaa 200–500 kruunua. Mittaus tehdään lämmityskaudella , eli lokakuusta huhtikuuhun. Mittausjakson on oltava vähintään kaksi kuukautta, mieluiten kolme, jolla saadaan vuosikeskiarvo. Asukkaat jatkavat elämäänsä tavalliseen tapaan pitkäaikaismittauksen aikana.

Radonpitoisuus tulee mitata:
- talon oston yhteydessä
- pientalon uudis-, muutos- tai lisärakennuksen yhteydessä
- jos talo sijaitsee (tai epäillään sijaitsevan) alueella, 
   jossa maapohjassa on paljon radonia tai rakennettu sinibetonilla
- ilmanvaihto- tai lämmitysjärjestelmän muutoksen yhteydessä

Mitkä toimenpiteet ovat sopivia?


Tuuleta enemmän

Jos radon tulee yksinomaan rakennusmateriaaleista, ilmanvaihdon kaksinkertaistaminen voi puolittaa radonpitoisuuden.


Tasapainota ilmanvaihtojärjestelmä

Jos radon tulee maapohjasta, on tärkeää että ilmanvaihtojärjestelmä on tasapainotettu, ts. poistoilma on yhtä suuri kuin tuloilma. Jos talossa on alipaine, radon voi imeytyä taloon perustusten raoista. Useimmissa asunnoissa paras ratkaisu on FTX-ratkaisu käytetyn ja radonpitoisen ilman poistamiseksi.

Lisätietoa FTX-järjestelmästä

SIEVERT
1 sievert (Sv) on suuri säteilyannos, joka aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. Tavallisesti käytetään millisieverttejä (mSv) = tuhannesosa ja mikrosieverttejä (μSv) = miljoonasosa. 

SÄTEILYANNOS
Säteilyannos ilmoittaa energiamäärän, joka siirretään säteilytettävään kohteeseen. Annosekvivalentti (absorboitu energia massayksikköä kohti) ja tehokas annosekvivalentti (elimien herkkyys annosekvivalenttiyksikköä kohti) mitataan sievertteinä.

Swegon on Svensk Radonförening -yhdistyksen jäsen        Svensk Radonförening