You might want to visit our North American website:

Ylivertaista viihtyvyyttä pienemmillä kustannuksilla – kun lasket oikein

Green Hall Business Center

Green Hall Business Center on laadukas toimistokompleksi Vilnassa, Liettuassa. Rakennus suunniteltiin 2000-luvun alussa erottumaan joukosta arkkitehtuurin, edistyksellisen sisäilmaohjauksen ja alhaisen energiankulutuksen osalta. Alunperin valittiin ilmastointipalkeilla varustettu ilmanvaihtojärjestelmä – uraa uurtava ratkaisu Liettuassa tuohon aikaan – rakennustyöt alkoivat 2008. Mutta sitten tuli talouskriisi...

Toimisto- ja liikekiinteistö kaksinkertaisella lasijulkisivulla ja automaattisilla säleverhoilla, jotka parantavat viihtyisyyttä ja laskevat energiankulutusta. 12 liikettä ja korkealaatuisia toimistoja 10800 m2 alalla

Swegon ratkaisu toimistoihin, johon sisältyy 25 GOLD-konetta ja 480 ilmastointipalkkia sekä ilmastointimoduulia.

Voit tuijottaa sokeasti hintalappua

Tiukassa taloudellisessa tilanteessa sijoittaja oli sitä mieltä, että ilmastointipalkkiratkaisu tulisi liian kalliiksi ja valitsi sen sijaan halvemmat puhallinkonvektorit. Swegon tarjoutui tekemään uudelleen laskelmat, ja laski koko rakennuksen jäähdytystarpeen ProClim-ohjelmalla. Osoittautui, että jäähdytystarve olikin 45 W/m2 aikaisemman 80 W/m2 sijaan. Miten alkuperäinen laskelma saattoi olla niin pielessä?

Laskeminen vaatii asiantuntemusta

Aikaisemmissa laskelmissa ei huomioitu ikkunoiden ominaisuuksia. Tekijällä ei ollut riittävästi kokemusta kaksoislasijulkisivulla ja ulkopuolisilla automaattisilla säleverhoilla varustetun rakennuksen suunnittelusta. Uusilla, oikeilla laskelmilla puhallinkonvektorien ja ilmastointipalkkien välinen hintaero oli vähäinen ja sijoittaja päätyi Swegonin alkuperäiseen järjestelmäehdotukseen.

Paras ratkaisu asiakkaalle

Tässä tapauksessa käytettiin 33 yksilöllisesti ohjattavaa ilmastointipalkkia 18 puhaltimen (puhallinkonvektorin) sijaan. Palkeilla on monia etuja puhallinkonvektoreihin verrattuna, koska niissä ei ole puhaltimia, niihin ei tiivisty kosteutta, ne eivät aiheuta melua ja ne käyttävät vähemmän energiaa. Lisäksi ne ovat muuntojoustavampia, kun alueet jaetaan erillisiin vyöhykkeisiin.

Kovassa kilpailussa Swegon valittiin toimittajaksi. Osittain siksi, koska Swegon pystyi toimittamaan ja ottamaan vastuun kokonaisratkaisusta (ilmankäsittelykoneista, ilmastointipalkeista, kondenssisuojauksesta ja kuivauksesta joustavaan käyttöön sekä kunnossapitoon). Osittain syynä oli Swegonin vahva vakaumus, että ilmastointipalkit olivat todellakin paras ratkaisu. Tuohon aikaa Liettuassa ei uskottu ilmastointipalkkeihin ilmankosteuden, hintatason ja rajallisen tehon vuoksi. Mutta nykyään edut on huomattu.

Swegon reference cases green hall business centre

Hyvä tulos sijoittajalle – ja vuokralaisille

Suurta sitoutumista ja asiantuntemusta osoittaen Swegon kehitti ratkaisu, joka osoittautui parhaaksi ratkaisuksi kaikille. Talouskriisin jälkimainingeissa vain n. 60 % toimistoalasta oli vuokrattu. Yksi silloisista vuokralaisista oli Barclays, jolla on korkeat vaatimukset viihtyvyydelle ja työympäristölle. Nykyään (2017) Barclays Technology Center vuokraa 90 % vuokralla olevasta alasta.