You might want to visit our North American website:

GOLD

Markedets mest energieffektive luftbehandlingsaggregat med unikt
og let anvendeligt styresystem.

Der findes en GOLD til ethvert behov

GOLD-aggregaterne er beregnet til komfortventilation. For optimal ydeevne udvikler vi vores egne komponenter, for eksempel rotorvekslere, ventilatorhjul og automatik. Bygger du kontor eller butik? Offentlige lokaler eller boliger? Der findes altid en model, der passer. Vores uovertrufne kompetence og support følger naturligvis også med – helt fra projektering og idriftsættelse frem til at aggregatet tages ud af brug engang i fremtiden.

         
    GOLD RX  GOLD PX    GOLD CX GOLD SD   GOLD RX/HC
Varmeveksler   Rotor  Modstrøm  Genvindingsfladekreds  Genvindingsfladekreds  Rotor
Luftmængde (m3/h) EcoDesign 290-46940   290-11520  1800-45600  290-45980  1620-29920
Luftmængde (m3/s) EcoDesign 0,08-13  0,08-3,2  0,5-12,7  0,08-12,8  0,45-8,3
Eurovent-certificering
Styring og systemintegration        
Udendørs montage (ekstraudstyr)        
Toptilslutning  –   –   – 
L-tilslutning  –   –   – 
Integreret reversibel varmepumpe  –  – –   –
Mulighed for delte luftstrømme  –  –  –    – 
Høj tilpasningsgrad med hensyn til hygiejneudførelse (ekstraudstyr)  ●●●●  ●●●● ●●●●  ●●●●  ●●●
Høj generel tilpasningsgrad  ●●●●  ●●●●  ●●●●  ●●●●  ●●●●
Høj energigenvinding  ●●●●●  ●●●●  ●●●  ●●●  ●●●●●
Høj intern tæthed  ●●●  ●●●●  ●●●●  ●●●●●  ●●●

Både enkelt og smart – IQlogic

Et smart system skal også være enkelt for brugeren. Styresystemet IQlogic med sin prisbelønnede brugergrænseflade og den praktiske håndterminal, IQnavigator, gør det let for at dig at få fuldt udbytte af GOLD. Naturligvis er GOLD forberedt til web-opkobling og kommunikation med overordnede systemer. Takket være indbygget wi-fi kan du koble op til aggregatets styrefunktioner via din smartphone eller en anden mobil enhed.

Du skal tillade cookies for marketing, hvis du vil se denne type af indhold fra Swegon

Web demo IQlogic

Her kan du teste styresystemet i GOLD-aggregaterne fra din browser.

For at logge ind benyttes følgende oplysninger: 
Brugernavn: local eller installation
Password: 0000 for local, 1111 for installation

GÅ TIL WEB DEMO

Rotorveksler – GOLD RX

Du skal tillade cookies for marketing, hvis du vil se denne type af indhold fra Swegon

Aggregater med rotorveksler kan opnå uovertruffen temperatur- og årsenergivirkningsgrad, og Swegons patenterede varmevekslere med turbulent luftstrøm er unikt effektive. Dette, sammen med den korte konstruktionslængde gør, at de ofte er førstevalget til de fleste anvendelsesområder. Den turbulente strømning i rotoren og funktionen Carry-Over Control gør den velegnet i forbindelse med VAV- og DCV-systemer. Rotorerne kan behandles på forskellige måder. For eksempel med det sorptive overfladelag RECOsorptic for øget fugtgenvinding, eller epoxy til mere krævende miljøer. GOLD RX er designet til at minimere risikoen for luft- og lugtoverførsel mellem luftstrømmene.

Læs mere om GOLD RX

Dette er GOLD L-concept

Du skal tillade cookies for marketing, hvis du vil se denne type af indhold fra Swegon

Før var det tilstrækkeligt med mindre aggregater for at opfylde gældende energikrav, og der var masser af plads til sideforsynede kanaltilslutninger. For at opfylde dagens krav til energieffektivitet og opfylde energidirektivet ErP kræves der et fysisk større aggregat. Med L-concept bliver dette muligt – i et eksisterende teknikrum.

Nye GOLD Top

Nu i flere størrelser og med større luftmængdekapacitet

Du skal tillade cookies for marketing, hvis du vil se denne type af indhold fra Swegon

Er der begrænset plads, er det yderst praktisk med toptilsluttede aggregater, men da luftmængdekapaciteten tidligere ikke var tilstrækkelig til at forsyne større lokaler, har løsningen ofte været at installere et ekstra aggregat for at dække behovet. Nu er det slut med det.

Med den nye GOLD Top-serie øger vi luftmængdekapaciteten med over 50 % for vores toptilsluttede aggregater med rotorveksler og vores toptilsluttede aggregater med krydsveksler får mere end dobbelt så stor luftmængdekapacitet som lignende løsninger på markedet.

Læs mere om, hvordan du tilpasser luftbehandlingsaggregater til forskellige bygningstyper (Svensk blog)

Modstrømsveksler – GOLD PX

Du skal tillade cookies for marketing, hvis du vil se denne type af indhold fra Swegon

En modstrømsveksler er et udmærket valg til anvendelser, hvor du vil separere luftstrømmene. GOLD PX findes i to udførelser, afhængigt af om man prioriterer høj temperaturvirkningsgrad eller lavt trykfald. Varmeveksleren RECOflow har en høj tæthedsklasse, hvilket minimerer intern lækage. Dette gør GOLD PX til et godt valg til for eksempel boliger. I koldt vejr og ved fugtig fraluft opstår der risiko for tilisning i varmeveksleren. Derfor har vi indbygget markedets bedste tilisningsbeskyttelse RECOfrost i GOLD PX. Den unikke RECOfrost-funktion benytter aktuelle data fra aggregatet til at skabe en adaptiv og behovsstyret regulering til optimal energigenvinding. RECOfrost tilpasser trykfaldet over varmeveksleren i perioder, hvor der ikke er behov for fuld genvinding, f.eks. forår og efterår. Resultatet bliver en unik høj temperaturvirkningsgrad og energibalance, uanset klimaet.

Læs mere om GOLD PX

Genvindingsflade – GOLD CX

Genvindingsflader benytter en væskekreds til at overføre energi mellem fraluft og tilluft, hvilket ligesom GOLD PX minimerer intern lækage og giver en yderst pladsbesparende installation. GOLD CX kan opnå højere luftmængdekapacitet i forhold til GOLD PX. Systemet kan leveres med væskekredsen forfyldt, udluftet, indreguleret og funktionstestet. Varmegenvindingsgraden reguleres trinløst for bedste komfort i lokalerne, og cirkulationspumpen styres efter aktuelt behov for optimeret energigenvinding. Når der er risiko for tilisning i genvindingsfladerne, er GOLD CX/SD godt beskyttet takket være en effektiv tilisningsbeskyttelse. Denne beskyttelse er baseret på konstant overvågning af væsketemperaturen i fraluftfladen i kombination med fugtindholdet i fraluften.

Læs mere om GOLD CX

Tillufts- og/eller fraluftsaggregat – GOLD SD

GOLD SD er et luftbehandlingsaggregat med separate tillufts- og fraluftsdele, tillufts- og fraluftsventilatorer og filtre som ekstraudstyr. Aggregatdelene kan også benyttes hver for sig som tilluftsventilator, fraluftsventilator og enkeltrettet luftstrøm (Single Direction). Aggregatet kan udstyres med genvindingsflade, hvor rørkobling og shuntenhed er tilgængelige som ekstraudstyr.

Læs mere om GOLD SD

120.000 installerede enheder taler deres tydelige sprog

GOLD har eksisteret – og vist sin værdi – i mere end 20 år. I dag findes der 120.000 GOLD installeret i titusindvis af bygninger på fem kontinenter. 

Hvorfor GOLD?

  • Let at projektere, installere og sætte i drift
  • Energieffektivitet i verdensklasse
  • Minimalt installationsareal
  • Fuldstændigt integreret styresystem med uovertruffen styrefunktionalitet
  • Let at tilpasse funktionaliteten ved ændrede behov
  • Sektionsplatform i premiumkvalitet med tilpasningsmulighed
  • AHU leveres med en QR-kode til downloading af dokumentation til en smartphone eller tablet

Ekstraudstyr

Med det rette ekstraudstyr kan du få endnu mere funktion og udbytte af dit luftbehandlingsaggregat. Du kan ganske enkelt få GOLD til at opfylde dine behov endnu bedre.

Kombineret luftbehandlingsaggregat og reversibel varmepumpe i én enhed.

Resultatet bliver frisk luft, varme og køling på en uovertruffen enkel, pladsbesparende og energieffektiv måde. Projekteringen forenkles af, at vi allerede har håndteret integrationen mellem varmepumpe og luftbehandlingsaggregat, både mekanisk og styreteknisk. De kompakte mål sparer desuden værdifuld plads. Installationen forenkles af, at aggregatet kan leveres forfyldt fra fabrikken – testet og parat til idriftsættelse. Idriftsættelsen går hurtigt og nemt, da alle funktioner styres direkte fra GOLD-aggregatets let anvendelige håndterminal.

Integreret kølemaskine

Kølemaskinen COOL DX er først og fremmest fremstillet som integreret ekstraudstyr til GOLD luftbehandlingsaggregat. Alt udstyr findes i enheden, som kobles direkte til GOLD-aggregatet, eller installeres fritstående i tilslutning til luftbehandlingsaggregatet. COOL DX bygger på en sluttet kreds med lille kølemediemængde. COOL DX giver køling med minimal indsats, hvad angår projektering, anskaffelse og installation. GOLD luftbehandlingsaggregat har færdige kølefunktioner til styring og regulering af COOL DX. Dette omfatter endvidere kommunikation via webgrænseflade eller med overordnede styre- og overvågningssystemer. COOL DX findes til gavl- eller toptilslutning.

Tilbehør

Der findes et stort udbud af tilbehør for at opfylde alle dine behov.

Isoleret – Dette tilbehør kan tilsluttes direkte til aggregatet for at spare tid, og har desuden lavere trykfald, hvilket mindsker ventilatorernes energiforbrug.

Uisoleret – Dette tilbehør kan du få med standardtilslutning eller alternativ tilslutning med større tværsnitsareal og lavere trykfald.

Idriftsættelse

Kontakt et Swegon-kontor i nærheden af dig for at få hjælp til idriftsættelse af dit ventilationsanlæg. 

Læs mere om, hvordan vi støtter dig ude i marken

Certificering og forordninger

Eurovent

Samtlige GOLD-luftbehandlingsaggregater er certificeret af Eurovent.

Passivhus

Swegon GOLD RX (størrelse 04-35 og 50) er certificeret af Passivhus-instituttet for deres høje energieffektivitet og varmegenvinding. GOLD er et af få certificerede ventilationsaggregater til høje luftmængder (<9000 m³/h).

Ecodesign

Samtlige GOLD-luftbehandlingsaggregater opfylder kravene i Ecodesign-forordning 1253.