You might want to visit our North American website:

Radon in huizen

Radon is een edelgas dat u niet kunt zien of ruiken. Maar de blootstelling aan een hoge dosis van die radioactieve stof vormt een ernstig gevaar voor de gezondheid. Om verhoogde concentraties van radon in de binnenlucht te voorkomen, treft u een aantal effectieve voorzorgsmaatregelen. Het belangrijkste is dat u voldoende ventileert.

Radon en types van straling

Radon is een onzichtbaar, geurloos edelgas dat huizen binnendringt via de bouwmaterialen, het leidingwater en de grond. Gewone gaschromatografie detecteert dat gas niet. Toch is het meetbaar, want het is radioactief. Radon is, na roken, de tweede meest voorkomende oorzaak van longkanker. In Zweden als de hoeveelheid radon in alle gemeten gebouwen met een radonconcentratie hoger dan 200 Bq/m³ verlaagd kan worden, ongeveer 200 gevallen van longkanker per jaar kunnen uiteindelijk voorgekomen worden.

Types van straling

  • Alfa (α)
  • Beta (β)
  • Gamma (γ)

Waar komt de straling vandaan?

Hoe komt radon in een gebouw terecht?

Bouwmaterialen
De radonconcentratie binnenshuis hangt af van de activiteit (radiumconcentratie) in de muren, de luchtdichtheid van het metselmateriaal, de luchtdichtheid van het oppervlak, de omvang van de binnenruimte, de verversingssnelheid van de binnenlucht, de luchtdruk, enzovoort.

Leidingwater
Grondwater dat wordt gemengd met water dat radium bevat, absorbeert radon. Het radon in leidingwater wordt afgegeven wanneer het water loopt. Tijdens een douche neemt de radonconcentratie dus aanzienlijk toe. Bij gemeentelijk water is er misschien geen probleem, maar in gebouwen die water krijgen via een private waterput, moet het water mogelijk belucht worden voordat het het gebouw binnengaat.

Grondradon
Radongas wordt in een gebouw gezogen vanuit de grond onder het pand. Als er negatieve druk voorkomt in een ventilatiesysteem, neemt het risico op radoninfiltratie toe.

Radongas in gebouwen is de grootste stralingsbron, maar het is tevens de factor die we het beste onder controle kunnen krijgen!
Ingemar Samuelson, RISE Built Environment, Research Institutes of Sweden

Is de radonconcentratie in uw binnenlucht verhoogd?

Bijvoorbeeld in de Scandinavische landen, behoren de radonconcentraties in huizen tot de hoogste ter wereld, wat neerkomt op een waarde boven 200 Bq*/m³. Om alle huizen die door radon zijn aangetast te detecteren en daarvan te vrijwaren, moet de concentratie worden gemeten in vrijwel alle vrijstaande woningen en appartementen die contact met de grond maken of die zijn met cellenbeton van vóór 1975 gebouwd .

Radon in binnenlucht wordt meestal gemeten met kleine 'track-etch'-detectoren (of sporendetectoren). Het is een gemakkelijke meetmethode. U meet de radonconcentratie in een gebouw met een of twee lagen al voor 20 tot 50 euro. De meting moet gebeuren in de periodes van het jaar waarin de woning verwarmd wordt. In de Scandinavische landen is dat van oktober tot eind april. De meting moet minstens twee, liefst drie, maanden duren om een gemiddelde waarde per jaar te bekomen. De bewoners gaan gewoon door met hun leven tijdens de hele duur van die langdurige meting.

In gebieden zoals de Scandinavische landen moet de radonconcentratie worden gemeten:

  • Bij de aankoop van een huis
  • Bij de bouw, verbouwing of uitbreiding van een vrijstaande woning
  • Als het huis is gelegen (of vermoedelijk is gelegen) in een gebied met hoge concentraties van grondradon of, is gebouwd met materialen die radon uitstoten, zoals cellenbeton van vóór 1975
  • Bij de aanpassing van een ventilatie- of verwarmingssysteem

Radon elimineren: wat werkt?


Verlucht vaker

Stoten uitsluitend bouwmaterialen in het gebouw radongas uit? Verdubbel dan de ventilatiesnelheid. Zo halveert u de radonconcentratie.


Breng het ventilatiesysteem in balans

Om u te beschermen tegen grondradon, hebt u een balansventilatiesysteem nodig. Er moet dus evenveel mechanische extractielucht als pulsielucht zijn. Als de druk negatief is, bestaat het risico dat het radon in het gebouw wordt ‘gezogen’ via barsten in de fundamenten. In de meeste huizen is het probleem opgelost door een ventilatiesysteem met lucht/lucht-warmtewisselaar te installeren. Zo ontlucht u gebruikte, radon vervuilde lucht.

Meer over ventilatiesystemen met lucht/lucht-warmteuitwisseling

SIEVERTS
1 sievert (Sv) staat voor een hoge stralingsdosis en is de grens voor ernstige impact op de menselijke gezondheid. Doorgaans worden kleinere meeteenheden gebruikt: millisievert (mSv) = een duizendste van één sievert en microsievert (μSv) = een miljoenste van één sievert. 

STRALINGSDOSIS
De stralingsdosis is de maateenheid van energie die op een bestraald voorwerp wordt overgebracht. Sievert wordt gebruikt om de dosisequivalent (geabsorbeerde energie per eenheid van massa) en de effectieve dosisequivalent (de gedifferentieerde gevoeligheid van menselijke organen per eenheid dosisequivalent) te meten.

We helpen u graag verder!

Wilt u meer informatie? Vul dan het formulier hieronder in en we nemen contact met u op.