You might want to visit our North American website:

Hvordan tilkobler og indstiller jeg trykføleren?

Indkobling af dette tilbehør/denne funktion finder du i dokumentet TBLZ-1-23.