You might want to visit our North American website:

Akustikk og spjeld

På luftens vei til og fra rommet er det behov for produkter som regulerer luftmengden og sørger for at ulyd, røyk og brann ikke sprer seg.