You might want to visit our North American website:

Vannbårne romprodukter

For vannbårne klimasystemer finnes det banebrytende komfortmoduler, klassiske kjølebafler og fasadesystemer. Uten drenering eller vifter krever Swegons vannbårne produkter minimalt med vedlikehold.

PARASOL-familien

Gå til PARASOL

PARAGON-familien

Gå til PARAGON

Room Unit Design

Et nettbasert produktvalgprogram og simuleringsverktøy for enkle eller avanserte beregninger.

 

Les mer

SWEFLOW - En enkel og smidig app

For å få maksimal nytte av Swegons produkter må anlegget være korrekt innregulert. Med Sweflow får du hjelp til å regulere ventilene eller de vannbårne klimasystemene dine. Du kan bruke appen for å finne riktig k-faktor i databasen med Swegons produkter, eller du kan mate inn k-faktoren direkte i kalkulatoren for deretter å kunne beregne innreguleringstrykk eller luftmengde.

Les mer om SWEFLOW

Vannbårne klimasystemer

Det finnes mange årsaker til å velge vann som kjølemedium eller varmebærer i klimasystemer. Vann kan frakte ca. 3500 ganger mer energi enn samme volum luft og gir på den måten et mer effektivt system som sparer verdifull plass. 

I tillegg til tilførsel av frisk luft krever et godt inneklima også riktig temperatur, lavt lydnivå og lav lufthastighet i oppholdssonen. Med våre komfortmoduler, kjølebafler og fasadesystemer er det enkelt å oppfylle disse kravene.

 

- Vannets egenskaper som energibærer gir kapasitet til effektivt å temperere hvert rom etter behov
- Et stille og behagelig inneklima, takket være at man slipper vifter i rommet
- Med effektiv innblanding av romluft kan vannbårne produkter tilføre høy kjøleeffekt uten fare for trekk.

 

Swegons vannbårne produkter er enkle å vedlikeholde og har også en tilpasningsevne som sikrer at produktene kan håndtere så vel dagens som morgendagens behov.

FRB