You might want to visit our North American website:

WISE+GOLD

Viiden (5) vuoden takuun ehdot 

  • Yleiset takuuehdot TALTEK2002-ehtojen* mukaisesti. Parannuksena TALTEK2002-ehtoihin nähden, takuu alkaa kokonaisjärjestelmän käyttöönottopäivämäärästä, kuitenkin viimeistään 6 kk:n päästä ensimmäisten laitteiden toimituspäivämäärästä. 
  • Swegon myöntää viiden vuoden kokonaisjärjestelmätakuun aina kohdekohtaisesti. 
  • Viiden vuoden takuu voidaan myöntää seuraavat kriteerit täyttäville projekteille: 
    • Swegon on mukana suunnitteluvaiheesta asti ohjaamassa oman järjestelmänsä osalta suunnittelua ja urakointia. 
    • Järjestelmässä on mukana sekä GOLD-ilmankäsittelykone että WISE-sisäolosuhdejärjestelmä. 
    • Kohteessa otetaan käyttöön Swegon Connect-etävalvontapalvelu (tai vastaava), johon Swegonilla on käyttöoikeus koko takuuajan.
  1. *TALTEK2002