You might want to visit our North American website:

GOLD

Viiden (5) vuoden takuun ehdot

 • 5.5.2020 alkaen GOLD-ilmankäsittelykoneille on mahdollisuus saada 5 vuoden takuu.
 • Yleiset takuuehdot TALTEK2002* mukaisesti. Parannuksena perinteisiin TALTEK2002-ehtoihin nähden, takuu alkaa koneen käyttöönottopäivämäärästä, kuitenkin viimeistään 6 kk:n päästä koneen toimituspäivämäärästä. 
 • Viiden vuoden takuu on voimassa kaikissa Oy Swegon Ab:n myymissä ja Suomeen asennettavissa GOLD-ilmankäsittelykoneissa, joiden suunnittelu, asennus ja käyttö toteutuu seuraavien ehtojen mukaisesti: 
  • GOLD-ilmankäsittelykone on mitoitettu AHU Design -mitoitusohjelmalla hyväksytysti. 
  • GOLD-ilmankäsittelykonetta käytetään takuuaikana em. hyväksyttyjen mitoitusten mukaisesti tai muutoin Swegonin hyväksymällä tavalla**. 
  • GOLD-ilmankäsittelykoneen ja siihen liittyvien tarvikkeiden asentamisessa noudatetaan Swegonin laatimia asennusohjeita. 
  • Swegon (tai sen osoittama toimija) suorittaa GOLD-ilmankäsittelykoneiden käyttöönoton.
  • Kiinteistönomistaja rekisteröi GOLD-ilmankäsittelykoneen Swegonin rekisteröintilomakkeella. 
  • GOLD-ilmankäsittelykoneen takuuaikana noudatetaan Swegonin laatimaa huolto-ohjelmaa. 
  • Swegonin sallitaan suorittaa GOLD-ilmankäsittelykoneelle toimintatarkastus noin 2 vuoden käytön jälkeen. 
  • Valtioneuvoston asetusten mukaisissa poikkeuksellisen vaativissa ilmanvaihtosuunnittelukohteissa (ns. FISE-pätevyys***) takuu ei ole voimassa ilman Swegonin kohdekohtaista hyväksyntää. Näissä tapauksissa takuun voimassaolo harkitaan kohdekohtaisesti. Ota yhteys Swegonin edustajaan suunnitteluvaiheessa. 
 1. * TALTEK2002 
 2. ** Merkittävät muutokset tarkistettava AHU Design -mitoitusohjelmalla. Esimerkiksi puhaltimien kierrosnopeus ei saa jatkuvasti ylittää 90 % maksimista ilman Swegonin hyväksyntää. Ns. normaalilla toimialueella tapahtuvat muutokset ovat sallittuja.  
 3. ***FISE