You might want to visit our North American website:

Pakilan ala- ja yläaste, Helsinki

Tilaaja: Helsingin kaupunki

Rakennusurakoitsija: NCC Suomi Oy

Suunnittelija: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy

Ilmanvaihtotyöt: Vantaan Teknoilma

Ilmanvaihdon kokonaisjärjestelmä: Oy Swegon Ab

Näyttävä puurakenteinen koulu yhdistää vanhaa ja uutta

 

Helsinkiläisen Pakilan ala- ja yläasteen oppilaat pääsivät aloittamaan elokuussa koulunkäyntinsä harvinaisen hyvissä olosuhteissa. Koulurakennuksiin oli nimittäin asennettu Swegonin älyohjattu kokonaisjärjestelmä, joka koostuu GOLD-ilmankäsittelykoneista ja WISE-huoneolosuhdejärjestelmästä. Se reagoi reaaliaikaisesti sisäilman laadun ja lämpötilan muutoksiin ja huolehtii sisäolosuhteiden pysyvyydestä tarpeenmukaisesti toimien.

Puurakenteisen uudisrakennuksen puolella käytettävissä on myös suomalaisissa kouluissa verrattain harvinainen jäähdytysjärjestelmä.

Yhdistelmä uudisrakentamista ja vanhan korjaamista

Kun koulurakennus ja sen talotekniikka tulevat tiensä päähän, vaihtoehtoja on kaksi: kattava peruskorjaus tai uuden koulun rakentaminen. Helsingin Länsi-Pakilassa päädyttiin jälkimmäiseen vaihtoehtoon.

 

Omakotitalovaltaisen, suositun alueen asukkaita jo yli 80 vuoden ajan palvellut Pilkekujan yläkoulu oli päässyt niin huonoon kuntoon, että Helsingin kaupunki päätti purkaa sen kokonaan. Uusi koulu rakennutettiin Pakilan 1950-luvulla rakennetun alakoulun viereiselle tontille. Vanha ja uusi puoli on yhdistetty toisiinsa. Samalla myös vanhoihin koulutiloihin tehtiin perusteellinen sisäilmasaneeraus.

 

Ensimmäiset oppilaat saapuivat Pakilan ala- ja yläasteelle huhtikuun alussa 2022, ja ensimmäinen kokonainen lukuvuosi käynnistyi elokuussa. Oppilaita on yhteensä noin 770.

 

Uudisrakennuksessa on myös kaupungin nuorisotiloja. Pihassa aiemmin olleet päiväkodit saavat uudet tilat Länsi-Pakilasta.

 

Uudet tilat helppo muunnella tarpeiden mukaisesti

 

Purettu koulurakennus oli valmistunut vuonna 1939 ja sitä oli laajennettu ja korjattu useaan otteeseen, ja ilmanvaihtoakin oli yritetty kohentaa. Olosuhteet eivät kuitenkaan olleet parantuneet toivotulla tavalla.

 

- Talossa oli eri ikäisiä ja erilaisia ilmanvaihtojärjestelmiä, mutta mikään niistä ei oikein toiminut. Ilma loppui kesken aina, kun oppilaita oli paikalla, Pakilan yläkoulun rehtori Juha Leino kertoo.

 

Ikkunoiden aukaisu vain pahensi sisäolosuhteita, sillä koulu sijaitsi hyvin vilkkaasti liikennöidyn Kehä 1:n vieressä.

 

Pilkekujan vanhan koulun paikalle nousee Helsingin NMKY:n tukisäätiön omistama Namika Areena -urheilukeskus vuonna 2023.

 

Lisäksi opetustiloihin kaivattiin lisää muunneltavuutta, joka on tärkeää myös kiinteistön elinkaaren kannalta. Rakennejärjestelmällä, taloteknisillä asennuksilla ja tilasuunnittelulla mahdollistetaan huonetilojen myöhempi uudelleenjärjestäminen, jos toiminta muuttuu. 

 

Tiettyä tilaa voi myös sujuvasti käyttää eri tarkoitukseen saman päivänkin aikana. Pääaulassa sijaitseva korkeaa aulatilaa käytetään päivittäin ruokasalina mutta se toimii myös koulun satoja ihmisiä vetävänä juhlasalina. Ilmanvaihdon suunnittelun kannalta tällaiset tilat vaativat erityistä asiantuntemusta.

Vanhassa, vuonna 1939 valmistuneessa koulurakennuksessa ilma loppui aina kesken. Lisäksi koulu vielä sijaitsi Kehä 1:n vieressä.
Rehtori Juha Leino, Pakilan ylä- ja alaste

"Huomaamaton, äänetön ilmanvaihto toimii joka säällä"

Swegonin ilmanvaihto on toiminut luotettavasti kaikissa olosuhteissa, eikä se petä, vaikka käytäville ilmestyisi yhtäkkiä satoja oppilaita tai ulkona olisi kova helle, Pakilan yläasteen rehtori Juha Leino kertoo videohaastattelussamme. 

Sinun tulee hyväksyä evästeet näyttääksesi tämänkaltaista sisältöä Swegonilta.

Koulukeskus rakennettiin allianssimallilla

Pakilanpuiston kouluhankkeessa käytettiin allianssimallia, jossa Helsingin kaupungin kumppaneina toimivat NCC, Työyhteenliittymä Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy ja Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy sekä Ideastructura Oy.

 

Pakilanpuiston allianssi numeroina:

- Kokonaislaajuus noin 13 372 brm² ja huoneistoala yht. noin 10 621 htm²

- Peruskorjatussa 1950-luvun koulurakennuksessa ja uudisrakennuksissa on tiloja yli 1 000 lapselle ja nuorelle: 950 koululaiselle, 240 päiväkotilapselle sekä 18 vaikeasti kehitysvammaiselle lapselle. Henkilökuntaan kuuluu yli 100 henkilöä.

- Uudisrakennusten energiatehokkuusluokka A.

- Rakentaminen alkoi syksyllä 2020. Kaikki oppilaat pääsivät kouluun elokuussa 2022.

Eagle CC -tuloilmaventtiilejä on kaikkialla ympäri koulun. Kuvassa näkyy koululiasten käytössä olevia lukollisia kaappeja.

Pakilanpuiston uusi puoli on tällä hetkellä alakoulun luokkien käytössä.

Sisäilman olosuhteita kokonaisjärjestelmää varten aistiva WISE IAQ -anturi koulun seinässä.

Yläkoulun käytössä oleva, 1950-luvulta peräisin oleva koulurakennus remontoitiin myös soveltuvin osin. Rakennuksen on suunnitellut Jorma Järvi.

Helsingin kaupungille ensimmäinen uuden sukupolven WISE-järjestelmä

Pakilan ala- ja yläaste on ensimmäinen Helsingin kaupungin koulu, johon on asennettu Swegonin WISE-kokonaisjärjestelmä. WISE on järjestelmä, joka sisältää kaikki tuotteet, joita tarvitaan sisäilmastoa varten, sisältäen älykkään ohjausjärjestelmän ja helppokäyttöisen käyttöliittymän.

Kohteen pääasiallisena WISE-urakoitsijana toimi kohteen ilmanvaihtotöistä vastannut Vantaan Teknoilma. Kokonaisjärjestelmän käyttöönotosta huolehti Swegon, ja järjestelmälle tarjottiin viiden vuoden toiminnallisuustakuu.

Tasaisesti raikas sisäilma parantaa henkilökunnan jaksamista

Hyvälaatuinen sisäilma vaikuttaa sekä oppilaiden että opettajien työhyvinvointiin. Ensimmäisillä työviikoilla elokuussa 2022 sää oli erittäin helteinen ja kostea, mutta jäähdytyksen ja uuden ilmanvaihdon ansiosta olosuhteet pysyivät Pakilanpuiston uudella puolella verrattain hyvinä.

Parantuneet olosuhteet on otettu ilolla vastaan, Pakilan yläasteen opettajat Sini Ahonala, Sofia Nissilä, Hannaleena Kurola ja Piia Nissinen kertovat.

Puukoulut Suomessa vielä harvinaisia  

Pakilan ala- ja yläasteen koulu on esimerkki Suomessa vielä melko harvinaisesta uudesta puurakenteisesta koulusta. Ulkoapäin tätä ei arvaisi, mutta kun astelee sisään näyttävään, korkeaan aulatilaan, jota käytetään sekä ruokailutilana että juhlasalina, puurunko ja erilaiset puupinnat näkyvät monin paikoin. Huomion kaappaa nopeasti myös komea puinen portaikko.

Rakennuksen pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Jaakko Keppo Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperästä. Sama arkkitehtitoimisto oli vastannut myös vuotta aiemmin valmistuneen Suomalais-venäläisen koulun puurakennuksen suunnittelusta. Pääsuunnittelijan varahenkilönä Pakilan ala- ja yläasteen koulussa toimi arkkitehti Hilla Rudanko Arkkitehdit Rudanko+Kankkusesta.

 

Kohteen tuotteet:

Gold

WISE Damper Circular

WISE Damper

WISE Colibri Ceiling

WISE Colibri

WISE IAQ

WISE IAQ

WISE IORE

WISE IORE

EAGLE CC

Eagle CC