You might want to visit our North American website:

Koulut, oppilaitoskiinteistöt ja päiväkodit

Sisäilmalla on ratkaiseva merkitys lasten ja aikuisten keskittymisen,  oppimisen, terveyden sekä hyvinvoinnin kannalta.