Koulut ja päiväkodit

Sisäilmalla on ratkaiseva merkitys lasten ja aikuisten keskittymisen,  oppimisen, terveyden sekä hyvinvoinnin kannalta.