You might want to visit our North American website:

A-luokan energiatehokkuutta kampukselle oikeilla laitevalinnoilla

A-luokan energiatehokkuutta kampukselle oikeilla laitevalinnoilla

Savilahden kampus, Kuopio:

Tilaaja: Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky)

Pääurakoitsija: YIT Suomi Oy

Arkkitehtisuunnittelu: Työyhteenliittymä LUON Savilahti (Kampuksen arkkitehtisuunnittelusta on vastannut kuopiolaisen Arkkitehtitoimisto ON Oy:n ja oululaisen Lukkaroinen Arkki­tehdit Oy:n työyhteenliittymä LUON Savilahti.)

LVI-urakoitsijat: Caverion Suomi Oy (A-rak.), Kuopion LVI-talo Oy (B-rak.), Are Oy (C-rak.)

Valmistumisvuosi: 2022 (Kolme uudisrakennusta Voima, Virta ja Valo, yhteensä 26 000 m2)

- 2 200 opiskelijaa päivittäin, 450 työntekijää

Suomen energiatehokkain oppilaitos

Savon koulutuskuntayhtymän Sakkyn uutta, Savilahden kaupunginosassa sijaitsevaa kampusta voi hyvällä syyllä kuvata Suomen energiatehokkaimmaksi oppilaitokseksi, joka on myös hyvän sisäilman tyyssija. Kampuskiinteistölle haetaan Joutsenmerkkiä, ja se täyttää Sisäilmayhdistys ry:n Terve Talo -kriteerit.

Ammattiin opiskelevien ja henkilökunnan halutaan voivan hyvin terveellisissä tiloissa. Yhtälö ei onnistuisi ilman peräti 45:ää Swegonin GOLD-ilmankäsittelykonetta ja pariakymmentä CASA-ilmanvaihtolaitetta.

Yli 40 GOLDin talo

Savon ammattiopiston Savilahden kampuksen aulassa käy kuhina, ja satoja ihmisiä tulee ja menee. Sisällä ei kuitenkaan ole kuuma eikä ilma ole vähääkään tunkkainen. Näin pitääkin olla, sillä hyvä sisäilman laatu oli eräs vuonna 2022 valmistuneen kampuksen suunnittelun pääpainopisteistä. Tavoitteessa ei olisi onnistuttu ilman oikeita laitevalintoja, jotka mahdollistavat A-energialuokan energiatehokkuuden ja puhtaan ja terveellisen sisäilmaston.

Ilmanvaihdon pääosissa on yli 40 Swegonin GOLD-ilmankäsittelykonetta ja toistakymmentä CASA-ilmanvaihtolaittetta.

Joutsenmerkki haastoi positiivisesti suunnittelijoita

Kampuskiinteistölle on haettu Joutsenmerkkiä, ja se täyttää Sisäilmayhdistys ry:n Terve Talo -kriteerit. 

Joutsenmerkin tasoinen energiatehokkuus ei olisi mahdollista ilman ammattitaitoista suunnittelua ja oikeita laitevalintoja. Turvallisuus, terveellisyys ja kestävän kehityksen tulevaisuus olivat kantavia ajatuksia koko ajan. Myös kaikkien alihankkijoiden ja tavarantoimittajien tuli tuntea Joutsenmerkin saamisen reunaehdot.

- Voi sanoa, että tämä oli ainutlaatuinen mahdollisuus päästä suunnittelemaan kokonaista oppilaitosta alusta loppuun saakka. Meidän vastuullamme on, että loppukäyttäjä on tyytyväinen, koulutuskuntayhtymän sähköasiantuntija Timo Kauppinen kertoo.

- Kyllä tässä sai haastaa insinööriosaamistaan ja reagoida muuttuviin tilanteisiin lyhyelläkin varoitusajalla, Kauppisen kollega, LVI-asiantuntija Marika Raatikainen sanoo.

Sinun tulee hyväksyä evästeet näyttääksesi tämänkaltaista sisältöä Swegonilta.

Kurkista kampuksen sisälle!

Korkeat energiatavoitteet strateginen valinta

Poikkeuksellisen kunnianhimoiset energiatehokkuusvaatimukset on kirjattu koko Savon koulutuskuntayhtymän Kestävän tulevaisuuden tekijä -strategiaan, LVI-asiantuntija Marika Raatikainen kertoo.

- Savilahden kampusta suunniteltaessa ja rakennettaessa tavoitteenamme on ollut entistä alhaisemmat energiakulutukset ja parempi sisäilma sekä kiinteistön alhaisemmat energian käyttökustannukset, Raatikainen sanoo.

Tavoitteenamme oli entistä pienempi energiankulutus ja parempi sisäilma sekä kiinteistön alhaisemmat energian käyttökustannukset.
Marika Raatikainen, LVI-asiantuntija

Opetustiloissa tarvitaan suuria ilmamääriä ja tarpeemukaista ilmanvaihtoa

Kampuksella on käytössä tarpeenmukainen ilmanvaihto. Se reagoi saman tien tilojen käyttöasteen, sään tai muiden ulkoisten olosuhteiden muutoksiin. Opiskelijoiden ja henkilökunnan päivät venähtävät helposti pitkiksi, joten sisäilman on oltava kunnossa vuorokauden ympäri. 

Ammattiopiston kaltaisessa rakennuksessa ilmanvaihdon suunnittelu on keskimääräistä vaativampaa opetusolosuhteiden takia. Tietyt tilat vaativat suuria ilmamääriä tai niiden lämpökuormat ovat suuria.

Savilahdessa on mm. oma hitsaamo, automaalaamo, suuri opetuskeittiö ja laboratorioita. Ilmanvaihdolta vaaditaan paljon myös opiskelijaravintoloissa ja -kahviloissa sekä opetuskeittiössä.

Viihtyisyyttä ja tuottavuutta parantaa jäähdytys. Kokous-, työskentely- ja asiakaspalvelutiloissa on tuloilmajäähdytys konvektorein, ja koko kiinteistössä on kaukojäähdytys ja -lämmitys.

Tehokasta tilankäyttöä, opinportaita ja muunneltavuutta

Aiemmassa ammattiopistorakennuksessa Kuopion keskustassa sisäilmaongelmat äityivät pahoiksi. Päärakennus oli 1950-60-luvun vaihteesta ja kiinteistöä oli laajennettu vuosikymmenien aikana. Koulun tilat eivät enää vastanneet täysin käyttötarkoitustaan ja muuttuneita oppimisympäristöjä. 

Neliöitä on Savilahdessa yli puolet vähemmän kuin Presidentinkadulla ja Sammakkolammella, ja siksi tilojen muunneltavuus ja monimuotoisuus piti muistaa kaikessa suunnittelussa.

- Vanhassa rakennuksessa oli paljon pitkiä käytäviä ja sitä kautta hukkaneliöitä. Tilatehokkuus on entistä parempi ja kerroskorkeutta on pudotettu energiatehokkuusvaatimuksiin pääsemiseksi, sähköasiantuntija Timo Kauppinen sanoo.

Joutsenmerkki

Joutsenmerkityiltä rakennuksilta vaaditaan energiatehokkuutta ja niiden on päästävä A-energialuokkaan. Myös rakentamisessa käytettyjä rakennusmateriaaleja ja kemikaaleja valvotaan.

Joutsenmerkin ansiosta rakennuksessa on hyvä sisäilma sekä ilmanvaihto ja runsaasti päivänvaloa. Vaatimuksia on asetettu myös rakennusprosessille sekä rakentamisen laadunhallinnalle.

Lue lisää

Terve talo -sertifikaatti

Terve Talo -sertifikaatin tavoitteena on, että rakennuksessa on terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto. Rakennuksessa on toimivat ja kestävät rakenteet ja talotekniset ratkaisut. Sertifikaatin myöntää VTT Expert Services.

Terve talo -sertifikaatti koskee rakennuksen suunnittelua, rakentamista ja käyttöönottoa sekä laadunvalvontaa. Se voidaan myöntää pientalojen ja muiden asuinrakennusten lisäksi esimerkiksi toimisto- ja liikerakennuksille sekä opetus- ja päiväkotirakennuksille.

Lue lisää

Mitä käyttäjät ajattelevat uudesta kampuksesta?

Pääurakoitsija YIT on kerännyt käyttäjien palautteita omalle sivulleen:

 

Apulaisrehtori Esa Juvonen:

”Valo kulkee kaikkialla, ja sisäilma on raikasta.”

”Esimerkiksi Learning cornerit ovat aktiivisessa käytössä. Monimuotoinen oppimisympäristö mahdollistaa sen, että omaa henkilökohtaista opintopolkua voi toteuttaa monin eri tavoin."

Sakkyn va. tilapalvelupäällikkö Milla Lompola:

”Kampuksesta tuli niin hyvä, että jokainen osapuoli saa olla tyytyväinen lopputulokseen."

 

Sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkö Elina Korhonen:

”Tulen sisään aina pääovesta, jotta näen koko kauniin rakennuksen työpäivän aluksi."