Luftdistribution

På luftens vej til og fra rummet kræves produkter som regulerer luftmængden og sikrer, at støj, røg og brand ikke spreder sig.