You might want to visit our North American website:

INSIDE Optimiser

Anna Swegonin asiantuntijoiden ottaa täysi vastuu ja hyödynnä sisäistä asiantuntemustamme.
 • Kattava palvelu
 • Yhdistää digitaaliset palvelut ja ammattitaitoisen teknikon tuen
 • Varmistaa, että edistyneiden tuotteiden sopivimmat toiminnot ovat käytössä ja että ne on konfiguroitu oikein
 • Ajoitetaan vuodenaikojen vaihtumiseen
 • Hälytysten ja ilmoitusten jatkuva seuranta
 • Optimoitu kunnossapito ja mukavuusparametrien valvonta
 • Hyödyntää INSIDE Analyticsia rakennusten ennakoivaan hoitoon tekoälyn avulla laadittujen ennusteiden avulla.
 • Sisältää kaksi vuosittaista sisäilmaston tarkastusta paikan päällä

INSIDE Optimiser on kokonaisvaltainen palvelu, jossa yhdistyvät digitaaliset palvelumme ja ammattitaitoisen ja asiantuntevan teknikon aktiivinen tuki. Tämä on houkutteleva vaihtoehto, jos tarvitaan perusteellista teknistä tukea tai jos olemassa olevan kunnossapito-organisaation resurssit ovat rajalliset.

INSIDE Optimiser sisältää kaksi vuosittaista rakennuksen sisäilmaston tarkastusta paikan päällä, jotka yleensä ajoitetaan vuodenaikojen vaihtumiseen. Teknikko seuraa myös jatkuvasti hälytyksiä ja ilmoituksia, suosittelee huoltoa ja ottaa ohjat käsiinsä, jos sisäilmasto ei täytä viihtyvyysparametreja. INSIDE Analyticsin avulla teknikko käyttää tekoälyä hyödyntäviä ennusteita rakennuksen ennakoivaan hoitoon.

Kuinka tämä palvelu voi auttaa sinua?

 • Energiatehokkuus ja käyttökustannukset pysyvät mahdollisimman alhaisina, koska järjestelmää valvotaan ja optimoidaan.
 • Aktiivinen tuki yhdessä teknikoidemme syvällisen tietämyksen kanssa mahdollistaa ennakoivan kunnossapidon ja pienemmät kustannukset.
 • Eri käyttäjien ja sidosryhmien tarpeisiin räätälöidyt raportit suorituskyvystä, energiankulutuksesta ja muusta edistävät vastuullisempaa sisäilmastoa.

Huolenpito – yhdistämällä Swegon-laitteet pilvipalveluihimme on mahdollista huolehtia rakennuksesta ja varmistaa täydellinen sisäilmasto sisällä oleville ihmisille.

Viihtyvyys – analysoimalla ja visualisoimalla antureista ja tekoälyn tuottamista ennusteista kerättyjä sisäilmastotietoja saavutetaan miellyttävä ja tuottava sisäilmasto.

Valvonta – reaaliaikaisten ilmoitusten ja ammattitaitoisen teknikon antaman aktiivisen tuen avulla LVI-ratkaisu saadaan hallintaan ja luodaan optimaalinen sisäilmasto.

INSIDE Optimiser sisältää:

 • Ammattitaitoisen huoltoteknikon aktiivinen tuki
 • Tuki INSIDE Optimiserin käyttöönoton yhteydessä
 • Perusteellinen tuki ensimmäisten 12 kuukauden aikana sen varmistamiseksi, että asetetut vaatimukset täyttyvät LVI-ratkaisun ja sisäilmaston osalta
 • Rakennuksen sisäilmaston kaksi vuosittaista tarkastusta paikan päällä, mukaan lukien sisäilmaston esittely vuokralaisille
 • Jatkuva kunnossapito ja ilmoitusten huomioiminen – mahdollisista toimista keskustellaan ja päätetään yhdessä rakennuksen omistajan kanssa
 • Hyvin perustellut suositukset energiankulutusta, sisälämpötiloja tai muuta vastaavaa koskevista parannuksista
 • Vedenlaadun valvonta vesikiertoisissa järjestelmissä
 • Digitaalinen kojelauta, joka antaa kokonaiskuvan sisäilmastosta
 • Tekoälyä hyödyntävä työkalu rakennuksen eri sisäilmastojärjestelmien anturitietojen analysointiin (tulossa pian)