You might want to visit our North American website:

INSIDE Director

Täydellinen alusta kaikille Swegon-laitteillesi ja älykkäitä työkaluja tietojen analysointiin.
  • Kaikkien Swegon-laitteiden keskitetty ohjaus
  • Rakennusten energiatehokkuuden vertailu
  • Vastaanota ilmoituksia ja hälytyksiä
  • Räätälöidyt suorituskyky- ja energiankulutusraportit
  • Helppo ja intuitiivinen käyttöliittymä

Ihanteellinen

  • Kiinteistön omistajille
  • Huoltoteknikoille
  • Kiinteistönhoitajille
  • Laitosvalvojille

Swegon INSIDE -yhteensopivia Swegon-laitteita voidaan valvoa ja ohjata INSIDE Directorin avulla. Käyttäjä voi aktiivisen tilin avulla päästä käsiksi liitettyjen Swegon-laitteiden täydelliseen luetteloon ja käyttää erilaisia vaihtoehtoja ilmoitusten ja hälytysten vastaanottamiseen. Lisäksi esimerkiksi toiminnan suorituskykyä ja energiankulutusta koskevat raportit voidaan räätälöidä eri käyttäjien ja sidosryhmien tarpeiden mukaan.

INSIDE Director on suunniteltu rakennusteknikoille, kiinteistönhoitajille ja laitosvalvojille sekä luotettavaksi tukivälineeksi, joka tekee rakennusten hoidosta helppoa.

Valvonta, hälytykset ja ilmoitukset

Välittömien hälytysten saaminen rakennuksesta ja sen kriittisistä järjestelmistä on elintärkeää vahinkojen ehkäisemiseksi, tarpeettoman energiankulutuksen välttämiseksi ja koko kiinteistökannan hallitsemiseksi.

Directorissa käyttäjät voivat määrittää kaikkien järjestelmien hälytykset yhdessä paikassa. Hälytykset on helppo konfiguroida kynnysarvojen avulla, jolloin hälytystasot ja -jaksot määritetään joustavasti anturikohtaisesti.

Hälytys lähetetään tekstiviestillä ja/tai sähköpostilla.

Hälytystilastoja voidaan seurata raporteissa ja kojelaudoissa. Tämä on hyvä tapa tunnistaa korrelaatiot varhaisessa vaiheessa ja ehkäistä tulevia häiriöitä ja vikoja.

Energian visualisointi ja analysointi

Vastuullisen ja tehokkaan rakennuksen hallinnointi edellyttää älykästä yleiskuvaa ja ymmärrystä energiankulutustottumuksista ajan mittaan. INSIDE Directorissa käyttäjä voi tarkastella energiatilastoja koko rakennuskannan osalta, rakennuskohtaisesti, rakennus- ja m2-kohtaisesti, päiväkohtaisesti, viikkokohtaisesti, kuukausittaisesti tai vuosikohtaisesti.

Näin on helppo erottaa, mikä rakennus erottuu negatiivisesti. Näitä on usein parasta alkaa analysoida ja ryhtyä toimiin. Yhtä helppoa on tunnistaa, mitkä toimivat hyvin ja mitä aiemmista toimista voidaan oppia.

Mahdollisuus vertailla rakennuksia keskenään lisää ymmärrystä entisestään, sillä se osoittaa, miten toimenpiteet ovat vaikuttaneet kulutustottumuksiin.

Raportit

Raportit on helppo määrittää erityyppisille käyttäjille, sekä niille, joilla on pääsy järjestelmään, että niille, jotka haluavat vain raportin eivätkä muuta.

Raportit perustuvat vakiomalliin, jonka sisältöä käyttäjä muokkaa valitsemalla minkä tahansa rakennuksen anturit. Näin raportit voidaan räätälöidä vastaanottajan ja roolin mukaan.

Teknikko voi haluta päivittäisiä raportteja muutamasta "ongelmarakennuksesta", kun taas kiinteistönhoitaja haluaa kuukausiraportteja energiankulutuksesta.

Raportit lähetetään automaattisesti valituille vastaanottajille päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. On myös mahdollista luoda pikaraportti, jonka voi ladata suoraan.