You might want to visit our North American website:

Hotellit

Kun hotellirakennukseen halutaan luoda hyvä sisäilmasto, on otettava huomioon monia erilaisia tarpeita ja vaatimuksia. Perusymmärrys siitä, mitkä parametrit vaikuttavat sisäympäristön laatuun (IEQ) ja niiden syihin, on aina hyvä alku. Arkkitehtuuria, kalustusta ja huolellisesti valittuja materiaaleja voidaan pitää hotellin keskeisinä elementteinä. Mikään näistä tekijöistä ei kuitenkaan tee positiivista vaikutusta vieraaseen, jos et ole ottanut huomioon myös vähemmän näkyviä seikkoja. Näihin vähemmän näkyviin, mutta täysin välttämättömiin tekijöihin kuuluvat lämpötila, sisävalaistus ja päivänvalo huoneessa. ​

​WISE on täydellinen, joustava järjestelmä, jolla voidaan ohjata hotellin ilmanvaihto-, lämmitys- ja mukavuusjäähdytysratkaisuja (ilmastointi). WISEn perustarkoituksena on siis varmistaa hyvä sisäilmasto – ja siten tyytyväiset vieraat – sekä optimoida lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien toiminta energiatehokkuuden parantamiseksi. ​

​Vieraiden tyytyväisyys on usein tiiviisti yhteydessä mahdollisuuteen mukauttaa sisäilmastoa yksilöllisesti, mikä on mahdollista WISEn avulla. Samalla WISE pystyy optimoimaan energiatehokkuuden laskemalla tyhjien hotellihuoneiden ilmanvaihdon, lämmityksen ja jäähdytyksen rakennuksen huoltotasolle. Jotta voidaan varmistaa, että vieraat eivät ole tyytymättömiä tyhjien huoneiden heikentyneen lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin vuoksi, WISE voi pakottaa sisäilmaston, kun vieraat kirjautuvat sisään. Kun vieraat astuvat huoneeseensa, heitä odottaa miellyttävästi tuuletettu, lämmitetty tai jäähdytetty huone. Myös kylpyhuoneen lattialämmitystä voidaan ohjata WISEn avulla.​

Erinomainen tiedonsiirto​

WISE ei kommunikoi ainoastaan ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien kanssa. Se on myös kehitetty niin, että se on helppo integroida hotellien yleisiin järjestelmiin, kuten SCADA-järjestelmiin, ja se voi kommunikoida BACnetin, ModBusin tai avointen API-rajapintojen kautta. ​

WISE käsittää huoneilmastotuotteet sekä ilma- että vesikiertoisia ilmastointijärjestelmiä varten. Se kattaa kuitenkin myös kaikki tarvittavat säätölaitteet sekä kaikki huoneiden ilmankäsittelylaitteet ja anturit, jotka on yhdistetty toisiinsa kokonaisuudeksi ainutlaatuisen, patentoidun langattoman tiedonsiirtojärjestelmän avulla. Toisin sanoen se on joustava ratkaisu hotelleille sekä nyt että tulevaisuudessa.

Digitaaliset palvelut

Olemme koonneet digitaaliset palvelumme Swegon INSIDE -nimen alle, ja ne visualisoivat kiinteistön sisäilmaston eri tavoin ja mahdollistavat sen optimoinnin. Swegon INSIDEn avulla voidaan analysoida kiinteistön olemassa olevat tiedot ja korjata mahdolliset toimintaongelmat huolellisesti räätälöidyllä ratkaisulla. Näin on helppo varmistaa optimaalinen sisäilmasto ja turvallinen toiminta.

Lue lisää digitaalisista palveluistamme